Bengt, varför startade du Compodium för 24 år sedan?

Som en tidig pionjär inom videokonferensområdet, hade jag redan innan Compodium jobbat många år med försäljning av kommunikationsteknologi och hårdvara för videosystem. Jag insåg att vi ofta sålde på kunderna mer infrastruktur och hårdvara än de egentligen behövde. Det gav idén att starta en byrå som erbjöd specialiserade videokonferenstjänster.

Jag minns att det allra första uppdraget kom från den svenska regeringen. De skulle hålla ett antal nationella videokonferenser för att analysera Estonia-katatrofen. Diskussionen handlade om färjan skulle bärgas eller lämnas som en gravplats.

 

Compodium hanterade hela konferensproduktionen och i ett av mötena från en studio långt upp i norr, var det en liten dam längst bak i rummet, som hade ett budskap till regeringen. Kameran zoomade in på henne när hon sa: “Jag överlevde katastrofen men min man dog och ur djupet av mitt hjärta säger jag, låt färjan vara där den är.” Människor var så rörda och många grät i den stora regeringslokalen i Stockholm. För mig var det fantastiskt att kunna ta det raka budskapet direkt till hjärtat av regeringen, och möjliggöra verklig demokrati.

Det här var långt före digital telefoni och smarta mobiler men jag tänkte där och då att det här är den teknologi och de tjänster som jag vill utforska under resten av mitt liv.

Fantastiskt – så det var inspirationen?

Absolut. Videokommunikation är helt klart demokratiserande och jag har alltid varit fascinerad av möjligheterna med teknologin. Den här upplevelsen sådde fröet till de utvecklingar som följde och som till sist har blivit den tekniska videoplattform som nu är en av marknadens mest kompletta inom B2B e-hälsa och klinisk telemedicin. Idag länkar vi samman hundratals sjukhus och tusen hälsovårdscentraler över hela Sverige.

Varje dag möjliggör vi tusentals timmar möteskapacitet, där professionella kan dela med sig av sin kunskap, trots att de befinner sig på ett sjukhus någon helt annanstans.

Med åren har vi blivit experter på kvalitet och på att förstå vad läkare och hälsovårdspersonal behöver. Med tiden har vi byggt upp den specialistkompetens som gjort att hälsovårdsexperter litar på oss. Vi är så stolta över att vara en verksamhet som ger värde till mänskligheten på det här sättet.

Hur hjälper Compodium rädda liv?

Låt mig ge ett exempel. I Sverige finns 34 sjukhus med BB-avdelningar, där barn föds dagligen. Rent statistiskt kommer ett antal av dem födas med misstänkt hjärtfel. Orsakerna kan vara många och läkare måste snabbt fatta beslut om de ska ingripa eller inte. Det kan ofta handla om liv eller död.

En läkare med mindre erfarenhet, på ett mindre sjukhus, kan via en akut videolänk konsultera med en specialistläkare inom obstetrik på ett av universitetssjukhusen. Genom att dela kliniska bilder i realtid kan de fatta gemensamma beslut om de ska akuttransporter barnet eller fortsätta vården på det lokala sjukhuset.

En otydlig bild på grund av dålig kvalitet på videolänken, innebär en signifikant risk för en inkorrekt diagnos; något som inte är att tänka på. Det måste vara superb kvalitet så att personalen kan lita på att bilden som skickas från BBs ultrajudsenhet ser exakt likadan ut som den som tas emot av specialisten.

Compodium erbjuder den tryggheten eftersom tjänsten har sömlös uppkoppling. Vårdpersonalen vågar lita på varandra och ingen kommer att ha ett liv på sitt samvete.

Det här är bara ett exempel på hur våra lösningar inom telemedicin används dagligen av sjukvårdspersonal.

Hur ser du på digitaliseringen generellt inom samhället?

När vårt samhälle blir alltmer digitaliserat ökar behoven av säkra lösningar som går att lita på. Det gäller inte minst vid videokonsultationer som genomförs mellan läkare och patienter. Våra programutvecklare har lagt till sådan funktionalitet under många år. Idag kallar vi lösningen och plattformen för Vidicue.

Vidicue är en säker plattform för videokommunikation mellan många deltagare. Den gör att patienter och sjuk- och hälsovårdspersonal kan kommunicera med varandra på distans, något som sparar kostnader, tid och ger mindre koldioxidutsläpp.

Juridiskt sett är det väldigt viktigt att läkaren kan vara säker på att det är rätt person som deltar i mötet. På samma sätt måste patienten kunna lita på att det verkligen är den legitimerade läkaren som håller i konsultationen, och inte vem som helst i en vit läkarrock.

Vidicue stödjer därför ett antal digitala autentiseringsmetoder,  bland annat BankID, för att säkra identiteten på alla deltagare i videomötet. Vidicue erbjuder bättre trygghet, vilket ger yrkesexperter nya, smartare sätt att organisera sina arbetsprocesser på.

Hur påverkar de pågående förändringarna i världen Vidicue?

Världen har accelererat fem år på bara några månader. Covid-19-pandemin har visat hur enkelt det är att dela kunskap och sköta jobbet med hjälp av digitala verktyg. Människor kan fortsätta tjäna sitt uppehälle, utan att behöva ta sig till en viss arbetsplats – något som förstås inte gäller alla.

Pandemin påverkar hela samhället och sätter stor press på välfärdssystemet, skolor, sjuk- och hälsovård och religiösa samlingsplatser. Människor lär sig hur de kan anpassa sina liv och videokommunikation utgör kärnan i den förändringen.

När den första paniken över pandemin lagt sig ser vi idag en mer insiktsfull diskussion kring hur vi genomför den här kommunikationen på distans på bästa möjliga sätt. Med det kommer en medvetenhet om hur viktigt det är att välja system som lever upp till organisationens krav på säkerhet och trygghet.

Vidicue ger den nivån av säkerhet tack vare kryptering hela vägen för alla användare. Vidicue erbjuder dessutom trygghet genom att föra ut tjänster direkt till användarna och koppla upp dem till en digital värld säkrare än någonsin tidigare.

Jag tror samhället kommer att förändras enormt de närmaste åren. Vi kommer att kunna bo på landet, men samtidigt ta del av fördelarna med att bo i städer, Många har lagt mycket tid och pengar på att pendla till jobbet, men har nu insett att distansarbete inte alls behöver vara ett hot mot produktiviteten. 

Hur ser planen ut med Vidicue?

Det är fantastiskt roligt att se vad Vidicue hjälper människor åstadkomma varje dag. Som företag fortsätter vi utveckla plattformen och baserat på vår kunskap inom sjuk- och hälsovårdssektorn går vi nu snabbt in i  andra branscher och expanderar även internationellt. Vårt huvudsakliga fokus är att erbjuda tjänster för reglerade branscher, där det är viktigt att information inte görs offentlig. Verksamheter som på olika sätt styrs av regelverk kring integritet och konfidentialitet.

Vi är ett etiskt motiverat företag. Vårt syfte är viktigare än vinster och vi inspireras av att integrera den allra senaste teknologin i Vidicue och att hela tiden fortsätta fokusera på våra kunder.

Framtiden

Vi befinner oss helt klart i en revolution inom global videokommunikation när allt fler blir medvetna om hur teknologin kan förenkla för dem som individer och för deras verksamhet.

Under det senaste året har vi sett ett markant ökat fokus på kvalitet, säkerhet och integritet. Vår säkra och autentiserade Vidicue-plattform, utvecklad med Compodiums långa erfarenhet i bagaget, fortsätter alltså ligga helt rätt i tiden.