Press releases from Compodium

Stort intresse för säkra digitala möten. Compodium levererar till ytterligare 20 kommuner och regioner.

Stockholm, 9 december 2020 – Behovet av säkra digitala möten har ökat dramatiskt under året, inte minst bland landets kommuner och regioner. Nu meddelar Compodium International AB, ledande svensk leverantör av säkra och tillförlitliga digitala mötesplatser, att bolaget kommer att leverera sin säkra videomöteslösning Vidicue till ytterligare 20 kommuner och regioner. Avtalen är tecknade via Compodiums strategiska partners Inera (Digitalt Möte), Atea (Vidicue) och SecureAppbox (Säkra Videomöten) under fjärde kvartalet 2020.

Idag använder kommunerna främst lösningen inom socialtjänst, elevhälsa, medborgarstöd och för nämndmöten, men Vidicue kan även användas för säkra digitala möten, där sekretessbelagda uppgifter och känslig information tas upp, inom flertalet av kommunernas verksamhetsområden, som äldreomsorg, vårdomsorg, individ- och familjeomsorg och för politiska möten med mera.

Region Uppsala, den region som senast tecknat avtal, använder videoplattformen i mötet mellan verksamhet och medborgare exempelvis inom psykiatri, logopedi, barnmorskemottagning, funktionshinder och folktandvården, men den kan även användas i samverkan mellan regioner och kommuner, och inom politiken.

Digitaliseringen i samhället, kombinerat med den pågående pandemin, har drastiskt ökat kommunernas behov av att kunna hålla distansmöten, även för konfidentiella samtal där känsliga personuppgifter hanteras. För att säkerställa att användningen följer exempelvis offentlighets- och sekretesslagen, datahanteringslagen samt GDPR krävs lösningar med avancerad säkerhet och stark autentisering.

Compodiums lösning Vidicue har hög säkerhet med bland annat stark kryptering och avancerad autentisering, där varje inbjuden deltagare identifierar sig med en elektronisk autentiseringsmetod såsom BankID eller Freja eID+ innan mötet börjar. Den som organiserar mötet måste också autentisera sig med exempelvis SITHS e-legitimation eller BankID, vilket ger dubbel trygghet.

– Redan innan Covid-19 såg vi ett markant ökat intresse för vår lösning från kommuner och regioner, men pandemin har förstås drivit på efterfrågan ytterligare, säger Compodiums VD Charlotte Berg.

– Många fler än tidigare använder digitala möten och jag är övertygad om att efterfrågan kommer att finnas kvar även efter pandemin. Förutom nya kunder utökar våra befintliga kunder användningen och skalar upp tjänsten med fler mötesrum.

Vårt partnernätverk är drivkraften till att så många nu inser vikten av säkra videomöteslösningar där känslig information behandlas och våra partners är mycket viktiga för oss för att kunna hantera det stora intresset för Vidicue.

De kommuner och regioner som tecknat avtal med Compodium är:

Alingsås kommun
Ekerö kommun
Eslövs kommun
Hultsfreds kommun
Järfälla kommun
Kalmar kommun
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun
Lindesbergs kommun
Ludvika kommun
Mölndals stad
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Strängnäs kommun
Sundbybergs stad
Vallentuna kommun
Värmdö kommun
Västerviks kommun
Östersunds kommun
Region Uppsala

Om Compodium

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue – en säker, krypterad och autentiserad videokonferensplattform, såväl som tjänster inom global videoproduktion och streaming. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna, Grekland, Förenade Arabemiraten och Sydafrika.

För ytterligare information, besök www.compodium.com


Mediekontakt

Charlotte Berg, VD, Compodium
Mobil: 070 262 52 85
Epost: charlotte.berg@compodium.com

Helena Lidén, PR-konsult, JustPR
Mobil: 070 662 11 95
Epost: helena.liden@justpr.se

By |2020-12-09T10:39:53+01:00December 9th, 2020|Categories: business, News, Press release, Swedish|Comments Off on Stort intresse för säkra digitala möten. Compodium levererar till ytterligare 20 kommuner och regioner.

Compodium® lanserar Vidicue® – en lösning för virtuella videomöten med fokus på säkerhet och integritet

Krypterad och autentiserad videomöteslösning som följer alla data och integritetsregler för känslig information

Stockholm, 1 oktober 2020 –  Compodium International AB, lanserar idag Vidicue®, en säker, krypterad och helt autentiserad videokonferenslösning, som kan användas vid kommunikation med externa parter, även när samtalen handlar om privat, känslig eller juridiskt reglerad information.

Lösningen är utvecklad för att hantera krav från branscher med omfattande reglering, till exempel hälso-och sjukvård, finans, juridik och utbildning. Men liknande tuffa krav på säkerhet och integritet finns även i de flesta företagskoncerner och offentliga organisationer.

Vidicue bygger på end-to-end-kryptering och autentisering, vilket innebär att identiteten hos alla deltagare bekräftas i ett virtuellt väntrum innan mötet inleds, något som minskar risken för intrång.

Processen är enkel och autentiseringen kommer från båda sidor, oavsett om det handlar om en läkare och patient, en kund eller en styrelseledamot, vilket ger dubbel trygghet.

Deltagaren får en länk där de laddar ner Vidicues mötesapp. Efter autentiseringen skickas gästen till ett virtuellt mötesrum, redo att kallas in i mötesrummet av värden som organiserat samtalet. Mötesrummet existerar bara under tiden samtalet pågår.

Lösningen, som är molnbaserad, är enkel att implementera i organisationen. Lika enkelt är det för den externa deltagaren, som kan använda vilken dator eller mobil enhet som helst. Lösningen fungerar med alla webbläsare och för mobila användare finns en särskilt utvecklad Vidicue-mobilapp.

– Den globala pandemin har helt ändrat hur vi lever och arbetar. Det har inte minst visat sig hur viktigt det är med en ny typ av videokonferenslösning. Idag kräver branscher med hög grad av reglering och stora organisationer lösningar som klarar tuffa krav på säkerhet och integritet, med bland annat avancerad kryptering och autentisering, säger Charlotte Berg, Compodiums VD.

– Många organisationer upptäcker nu att konventionella videokonferenslösningar varken lever upp till verksamhetskraven, eller de förväntningar på säkerhet och integritet som till exempel kunder och patienter har, fortsätter Charlotte.

– Vidicue är kostnadseffektiv och kan enkelt implementeras i organisationen, samtidigt som den ger total säkerhet och trygghet vid digitala videomöten, avslutar Charlotte.

Användningsområdena för säkra, krypterade och fullt autentiserade videokonferenser är många, men några exempel är:

  • Medicinska, juridiska och finansiella konsultationer
  • Kundtjänst-förfrågningar
  • Virtuella styrelsemöten
  • Offentliga samråd med myndigheter

Snabbt växande marknad

Under första kvartalet 2020 genomförde bolaget en nyemission med avsikt att växa bolaget. Investeringen har snabbat på Compodiums lansering av Vidicue, samtidigt som företaget genomgår en omfattande internationell expansion i Sverige, Norden, Storbritannien, Europa, Mellanöstern och Afrika. Under resten av 2020 och 2021 planeras en utökning av organisationen, bland annat inom kundansvar, försäljning och teknik.

Videokonferensbranschen expanderar för närvarande mycket starkt. I mars 2019 beräknades branschen vara värd cirka 8 miljarder dollar, med en förväntad tillväxt på 12 procent till 14 miljarder dollar 2023*. COVID-19-pandemin har lett till att företag och konsumenter nu använder videokonferens i mycket högre grad än tidigare och marknaden växer därför extremt snabbt. Idag förväntas branschen vara värd 43 miljarder dollar redan 2022**.

För ytterligare information besök www.vidicue.com.

*Frost & Sullivan, Global Video Conferencing Market Analysis, Forecast to 2023, januari 2019
**IDC, Worldwide Unified Communications and Collaboration Forecast, 2020–2024, maj 2020


Om Compodium

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue – en säker, krypterad och autentiserad videokonferensplattform, såväl som tjänster inom global videoproduktion och streaming. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna, Grekland, Förenade Arabemiraten och Sydafrika.

Compodium levererar tillförlitliga och säkra premiumlösningar för enhetlig kommunikation, som hjälper företag och myndigheter samarbeta mer effektivt och uppnå högre produktivitet. Med en förstklassig kundtjänst och mer än tjugo års erfarenhet, hjälper Compodium sina kunder, bland annat några av de största organisationerna inom hälso-och sjukvård, teknologi, offentlig sektor och finansiella tjänster, att skapa möteskulturer som tar hänsyn till både människor och miljö. Compodium erbjuder dygnet-runt support, via flera globala supportcentra med tekniskt stöd på nio språk.

För ytterligare information gå till www.compodium.com

Mediekontakt

Anette Ericsson, Marknadschef, Compodium

Mobil: 070 294 22 51

Epost: anette.ericsson@compodium.com

Helena Liden, PR-konsult, JustPR

Mobil: 070 662 11 95

Epost: helena.liden@justpr.se 

By |2020-10-27T14:27:11+01:00October 1st, 2020|Categories: business, News, Press release, Swedish|Comments Off on Compodium® lanserar Vidicue® – en lösning för virtuella videomöten med fokus på säkerhet och integritet

Compodium® makes confidential virtual spaces a reality with encrypted and authenticated video collaboration

  • Award-winning unified communications company launches new military grade, enterprise-class, secure video collaboration solution
  • Dual authentication ensures compliance with data and privacy regulations when sharing private, sensitive or regulated information externally over video

London, U.K, 1st October 2020 – Compodium International AB, the leading provider of secure and reliable digital meeting spaces, today announced the launch of Vidicue®, a video collaboration solution that helps organisations secure and authenticate external communications with customers.  Available as a Software-as-a-Service (SaaS) platform, Vidicue, unlike other video conferencing solutions, offers complete end-to-end encryption and full authentication for all participants, bringing a new level of trust, security, and innovation to digital video conversations.

Designed to meet the needs of regulated industries, such as healthcare, financial services, legal, and education, as well as any large enterprise or public sector organisation, Vidicue fills a stark gap in the market for secure, encrypted and fully authenticated video conferencing.  Vidicue enables organisations to reliably and securely communicate with external parties over video, even when conversations involve private, sensitive or regulated information.  The solution provides seamless call flow functionality and virtual waiting rooms, while significantly minimising the risk of financial, legal, and reputational damage associated with a violation of privacy laws and data regulations.

With Vidicue, the identity of every video call participant – whether that’s a doctor, patient, carer, interpreter, customer service advisor, or corporate board member – is fully authenticated before the video call is initiated.  The process is simple, and authentication is from both sides – for example, for the doctor and patient – providing a dual layer of trust.  A customer is sent a link, which prompts them to download the Vidicue Meeting App.  Once authenticated, the customer is directed to a virtual waiting room ready for the host (e.g. care giver) to call them into the meeting room, which exists only for the duration of the conversation.

A rapidly growing market

Compodium International AB has grown rapidly in 2020, accelerating the launch of Vidicue at a time of significant international expansion for the company and driving investment across Sweden, Nordics, U.K, Europe, Middle East and Africa, with key management, sales, and technical resources scheduled for onboarding throughout 2020 and 2021.

This move is supported by rapid growth in the market for video conferencing.  Worth $8bn in March 2019, the market was predicted to grow 12% to $14bn by 2023*.  However, widespread adoption of video conferencing by both businesses and consumers over the COVID-19 crisis has shifted this dramatically – the total addressable market is now expected to reach $43bn by 2022**.

“The global pandemic has changed the way we live our lives and highlighted a clear need for a new type of video conferencing solution – one that provides the kind of military grade, enterprise-class encryption required by heavily regulated industries and large organisations that prioritise security,” said Amit Walia, EVP, Managing Partner at Compodium.  “There can be no doubt that we have swiftly entered a new digital meeting age in 2020 and many organisations are realising that conventional video conferencing solutions do not meet the business requirements or safety expectations of their customers” continued Walia.

As a platform agnostic and easily integrated solution, Vidicue enables any organisation to make a seamless shift to secure, encrypted and authenticated virtual video meetings.  The Vidicue SaaS solution includes a control and monitoring centre, queue and call flow management, and payment system integration.  The solution is available to use on any computer or mobile device and can be accessed through a web browser or the dedicated Vidicue Mobile App.  While applications for secure, encrypted and fully authenticated video conferencing are broad and diverse, key use cases include:

  • Medical, legal and financial consultations
  • Customer service enquiries
  • Virtual board meetings
  • Public consultations with government departments

“We have seen a huge rise in demand for unified communications and collaboration tools in recent months, but the diverse and fragmented market means many organisations are now facing significant challenges with compatibility, quality of service, balancing the high costs of video conferencing infrastructure costs with the surge in usage capacity, and – most importantly – security,” continued Walia.  “Vidicue solves the problem of interoperability and cost-effectiveness, while ensuring complete security and authentication for digital video meetings,” concluded Walia.

To find out more, please visit www.vidicue.com

*Frost &Sullivan, Global Video Conferencing Market Analysis, Forecast to 2023, January 2019
**IDC, Worldwide Unified Communications and Collaboration Forecast, 2020–2024, May 2020

About Compodium

Founded in 1997, Compodium’s mission is to deliver reliable solutions for effective online collaboration to organisations, businesses and governments.  This includes Compodium’s flagship product, Vidicue® – a secure, encrypted and authenticated video conferencing platform – as well as global video production and streaming services.  Headquartered in Sweden, with global operations in the U.K, U.S, Netherlands, Greece, UAE, and South Africa, Compodium provides reliable and secure enterprise unified communications solutions that help businesses and governmental organisations ensure effective collaboration and higher productivity.  Offering first class customer service and drawing from more than twenty years of experience, Compodium helps its customers – which include some of the largest healthcare, technology, public sector and financial services organisations – create a meeting culture that agrees with both people and the environment.  Compodium offers 24/7 support, with multiple support centres globally offering technical support in 9 languages.

For more information, please visit www.compodium.com .

Media Contact

Anette Ericsson, Marketing Manager, Compodium
Phone: +46 (0) 70 294 22 51

Email: anette.ericsson@compodium.com

Ben Ralph, PR Consultant, Vincere Simul
Phone: +44 (0) 7746 548 214
Email: bralph@vinceresimul.co.uk

By |2020-11-02T13:53:59+01:00October 1st, 2020|Categories: business, English, News, Press release|Comments Off on Compodium® makes confidential virtual spaces a reality with encrypted and authenticated video collaboration

Compodium International AB har rekryterat Charlotte Berg som ny VD

Stockholm, 22 juli 2020 – Charlotte kommer närmast från IDL Biotech AB (publ) där hon varit VD sedan 2017. Charlotte tillträder som VD på Compodium senast den 20 oktober 2020. Compodiums grundare, entreprenör och nuvarande VD, Bengt Grahn, kommer att ansvara för bolagets fortsatta utvecklingsarbete av digitala videomötestjänster på en marknad som nu växer kraftigt.

”Det är med stor tillförsikt och ödmjukhet jag tar mig an uppdraget som VD på Compodium. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Compodiums verksamhet och skapa ännu större tillväxt i bolaget. Digitaliseringen går i allt snabbare takt och coronapandemin har ytterligare accelererat mognaden och behoven av digitala mötestjänster. Vi står inför en spännande expansion på en marknad där modern teknik kan lösa globala utmaningar”, säger Charlotte Berg.

”Vi är mycket glada att ha lyckats rekrytera Charlotte Berg till Compodium. Vi står inför en spännande fas av företagets internationella expansion och vi är övertygade om att Charlotte är rätt person att leda den fortsatta utvecklingen av Compodium”, säger Thomas Flinck, ordförande i Compodium International AB.

Compodium International AB levererar säkra, krypterade och autentiserade digitala videomötestjänster inom premiumsegmenten. Kunderna finns inom hälso- och sjukvård, statliga och kommunala organisationer, försvarsmakten, globalt verksamma företag och organisationer samt aktörer inom finans, försäkring och juridik.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Flinck, ordförande Compodium International AB
Tel 070 516 53 33

Charlotte Berg, tillträdande VD
Tel 070 26 25 285

By |2020-10-01T10:29:14+02:00July 22nd, 2020|Categories: business, News, Press release, Swedish|Comments Off on Compodium International AB har rekryterat Charlotte Berg som ny VD

Compodium, provider of secure digital meeting spaces, launches new channel program to drive EMEA growth

Appoints Hubert Da Costa as Vice President, Global Channels

London, July 22nd, 2020 – Compodium International AB, the leading provider of secure digital meeting spaces, has unveiled a new channel program, Compodium Partner Assure, aimed at accelerating the company’s growth into western Europe. Already a well-established and trusted brand in its native Nordics, the company plans to expand its geographic footprint to include the UK initially, followed by other countries across Europe, Middle East and Africa.

Hubert Da Costa, has been appointed as Vice President, Global Channels to build, launch and lead the channel program in EMEA. Da Costa brings to Compodium decades of experience building European businesses for firms including Cybera, Cradlepoint, NCR Corporation, Juniper Networks and Avaya.

The market for digital meeting spaces has exploded in recent weeks, with the video conferencing market alone predicted to reach a valuation of $50bn by 2026. Compodium’s Secure Video Meeting Service delivers secure and reliable video meetings. Its robust and secure production platform ensures the picture and audio quality in the video meetings are of the highest quality and the encryption algorithm on each call makes it impossible for the call to be intercepted.

To help secure a market-leading position in this rapid growth area, Compodium is looking to appoint a select number of partners across the region to drive sales in the finance, healthcare, SMB enterprise, education and government / public sector vertical markets. Although a number of its early deals were secured via a direct sales approach, going forward the company’s model will be 100 percent channel focused.

Mr Da Costa said: “For many businesses, recent events have fundamentally changed the way they operate. Home working has taken off in a way that we could never have imagined, and thanks to technology we’re as productive in our own homes, as we are in a traditional office environment. There’s no question as to the significance that video conferencing has played here. However, when it comes to protecting sensitive, confidential and valuable data, enterprise-grade security is a must. Catching up with friends on HouseParty is one thing – but discussing a medical diagnosis with your GP, or exploring a potential M&A requires absolute confidentiality. Compodium is uniquely positioned in the market to address this confidentiality requirement by delivering authenticated video meetings and fully encrypted solutions.”

About Compodium
Compodium International AB was founded in Sweden in 1997 by Bengt Grahn. With customers in a wide range of sizes and demands, it is a full-service enterprise delivering secure and reliable video conferencing solutions, digital meetings and connected events all over the world. See more at www.compodium.com. Follow us on Twitter @compodium. 

Media contact
PR@compodium.com

By |2020-09-08T14:25:09+02:00July 22nd, 2020|Categories: business, News, Press release|Comments Off on Compodium, provider of secure digital meeting spaces, launches new channel program to drive EMEA growth

Digitala möten ökar – videokonferenser ersätter resor

Stora internationella konferenser ställs in med kort varsel och organisationer över hela världen drar drastiskt ner på sitt resande. Den akuta orsaken är spridningen av Coronaviruset, men även klimatfrågan och den ekonomiska oron påverkar. Det gör att behovet av digitala möten har ökat lika snabbt och drastiskt.

Behovet är enormt och kommer bara att växa, säger Bengt Grahn, vd för Compodium, ett svenskt företag som ordnar digitala möten och videokonferenser till kunder över hela världen. Vi levererar tusentals timmar varje dag och efterfrågan bara ökar.

Det handlar om allt från konferenser och affärsmöten till vanliga arbetsmöten där personal i karantän jobbar hemifrån eller undervisning på distans när skolor och universitet stänger för att minska smittspridningen. Bland Compodiums kunder finns FN-organ där behov och möten måste lösas trots restriktioner för resor.

– Vi fick nyss en förfrågan från ett FN-organ i Rom där medarbetare är i karantän och internationella mötesdeltagare inte kan resa in i landet. De behöver därför hålla videkonferenser med tolkar. Tidigare har alla varit på plats i samma möteslokal, men nu måste tolkarna medverka på distans och det kan Compodium också leverera. Den typen av globala möten kommer att öka, inte minst inom EU-administrationen i Bryssel. Möten ska inte ställas in, vi lever i en tid när vi behöver mötas allt mer, reserestriktioner får inte bli mötesrestriktioner.

Ökade restriktioner innebär att arrangemang som samlar många människor ställs in. Idrottsevenemang hålls inför tomma läktare och tv-sänds till publiken och nu tar andra efter; konserter, teaterföreställningar, gudstjänster och bröllop. I Storbritannien planerar man t.ex. att videosända begravningar.

– Vi har lösningar för att sända alla typer av evenemang över internet, berättar Bengt Grahn. Våra tjänster går att anpassa till de behov som är för stunden och kan snabbt skalas upp, oavsett om det gäller möten med högsta säkerhetsklass, bolagsstämmor, insatser vid katastrofer eller olika typer av videokonferenser med ett stort antal deltagare och tolkar från olika länder.

– Compodium har jobbat med digitala möten och videkonferenser i över 20 år. Vår historia inom telemedicin har gjort att vi har en väl beprövad teknisk plattform som tillgodoser alla behov av säkerhet och autentisering som organisationer efterfrågar och det är vi fortfarande relativt ensamma om på marknaden.

By |2020-04-27T19:49:27+02:00March 11th, 2020|Categories: business, News, Press release|Comments Off on Digitala möten ökar – videokonferenser ersätter resor

Compodium at the head of Swedish venture to increase trade with the UN

Bengt Grahn, CEO of Compodium, together with Business Sweden are at the Swedish Embassy in Rome to meet with the UN and other international organisations with the goal to increase Swedish trade with the UN. Compodium International AB has been selected as one of six Swedish companies who can assist international- and government organisations in their work towards a more sustainable future.

Compodium are a provider of vendor-agnostic, encrypted and authenticated video meetings who during 2019 secured a Product- and Service Long-Term Agreement with one of the largest humanitarian organisations in the world; the United Nations World Food Programme. Due to this, Compodium was invited to participate in a delegation with Business Sweden to Rome to meet with the UN and other international organisations who can benefit from Compodium’s services.

– The demand for products and services which utilises modern innovations in technology to solve global challenges is growing exponentially and Compodium is a company providing solutions to these challenges. Globalisation requires many organisations to increase their global presence whilst reducing their environmental footprint and travel due to reasons such as reducing climate impact, reduce cost or circumventing travel restrictions due to a potential pandemic (e.g. the novel coronavirus of 2019). This drives demand for secure and vendor-agnostic video meetings. Travel restrictions should never constitute a barrier for meetings. Compodium’s long experience providing services to the Healthcare- and telehealth industry has made it possible for us to create a robust platform for video meetings which cater to the requirements of availability, security and authentication which is voiced from an increasing number of organisations and companies. This is a combination of features we are fairly unique to offer the market, says Bengt Grahn, CEO of Compodium International AB

– The challenges which today’s  global organisations, corporations and NGO’s face tend to be more demanding and they increasingly need to cooperate in order to quickly identify solutions. Video meetings is the fastest and most sustainable option to quickly gain access to leading global experts. The topics discussed can be anything from how to manage aid in the event of natural disasters, aid to fugitives or viruses which risk becoming a global pandemic. The services provided by Compodium can deliver the secure communication services needed by organisations such as the UN World Food Programme. We are rarely afforded the luxury of pre-warning of what the next emergency will be or what qualifications are needed to resolve them, says Marcus Persson, project manager at Business Sweden.

By |2020-01-31T09:33:49+01:00January 31st, 2020|Categories: business, News, Press release|Comments Off on Compodium at the head of Swedish venture to increase trade with the UN

Mångmiljonuppdrag åt FN

Pressmeddelande:
IT-bolaget Compodium vinner mångmiljonuppdrag åt FN

Compodium erbjuder krypterade och autentiserande digitala videomöten och har precis landat ett uppdrag för en av världens största humanitära organisationer – FN World Food Programme. Uppdraget sträcker sig över fem år och FN i sin helhet köper tjänster inom detta område för omkring 500 miljoner kronor per år.

Globaliseringen, klimatkrisen och alltfler och snabba konjunktursvängningar är tre faktorer som banat väg för en växande marknad för digitala videomöten. IT- pionjären och Compodiums grundare Bengt Grahn har i 22 år arbetat med att få fler att välja digitala videomöten framför fysiska för att spara på jordens resurser.

– Fram tills idag har vi varit före vår tid när vi pratat om att ersätta fysiska möten med digitala för att hålla nere på de negativa klimateffekterna av resandet. Jag vet inte om vi ska kalla det Greta-effekten men nu är marknaden redo, säger Bengt Grahn, vd Compodium.

Compodium har löst en utmaning som de är så gott som ensamma om på marknaden. De kan erbjuda pålitliga, säkra, krypterade och autentiserande digitala möten. Med möjligheten att koppla upp sig på mötet oavsett vilken plattform du använder. Tidigare har dessa möten där behovet av sekretess är stort alltid hållits i den fysiska världen. Nu kan även dessa möten digitaliseras och det sparar jordens resurser i en tid då det verkligen behövs.

– Vi konkurrerar inte med tjänster som till exempel Skype. Våra kunder efterfrågar andra typer av lösningar där behovet av att kommunicera utanför den egna organisationen är stort och/eller behovet av hög sekretess är avgörande för valet av videoplattform, säger Bengt Grahn, vd Compodium.

Idag har Compodium stora internationella företag på sin kundlista, bland annat några av Sveriges globala exportföretag. Den senaste kundvinsten, FN World Food Programme innebär att bolaget växlar upp. Uppdraget omfattar att leverera digitala mötesrum för 20 000 anställda på 400 orter. FN köper idag tjänster inom detta område för 500 miljoner kronor per år. Man har dessutom en ambition att satsa ännu mer på digitala videomöten. För att föregå som ett gott exempel när det kommer till en hållbar möteskultur.

– Vi har genom avtalet också möjlighet att leverera tjänster till omkring 100 organisationer inom FN, säger Bengt Grahn, vd Compodium.

By |2019-09-03T08:53:33+02:00September 3rd, 2019|Categories: business, News, Press release|Comments Off on Mångmiljonuppdrag åt FN
Go to Top