Press releases from Compodium

Digitala möten ökar – videokonferenser ersätter resor

Stora internationella konferenser ställs in med kort varsel och organisationer över hela världen drar drastiskt ner på sitt resande. Den akuta orsaken är spridningen av Coronaviruset, men även klimatfrågan och den ekonomiska oron påverkar. Det gör att behovet av digitala möten har ökat lika snabbt och drastiskt.

Behovet är enormt och kommer bara att växa, säger Bengt Grahn, vd för Compodium, ett svenskt företag som ordnar digitala möten och videokonferenser till kunder över hela världen. Vi levererar tusentals timmar varje dag och efterfrågan bara ökar.

Det handlar om allt från konferenser och affärsmöten till vanliga arbetsmöten där personal i karantän jobbar hemifrån eller undervisning på distans när skolor och universitet stänger för att minska smittspridningen. Bland Compodiums kunder finns FN-organ där behov och möten måste lösas trots restriktioner för resor.

– Vi fick nyss en förfrågan från ett FN-organ i Rom där medarbetare är i karantän och internationella mötesdeltagare inte kan resa in i landet. De behöver därför hålla videkonferenser med tolkar. Tidigare har alla varit på plats i samma möteslokal, men nu måste tolkarna medverka på distans och det kan Compodium också leverera. Den typen av globala möten kommer att öka, inte minst inom EU-administrationen i Bryssel. Möten ska inte ställas in, vi lever i en tid när vi behöver mötas allt mer, reserestriktioner får inte bli mötesrestriktioner.

Ökade restriktioner innebär att arrangemang som samlar många människor ställs in. Idrottsevenemang hålls inför tomma läktare och tv-sänds till publiken och nu tar andra efter; konserter, teaterföreställningar, gudstjänster och bröllop. I Storbritannien planerar man t.ex. att videosända begravningar.

– Vi har lösningar för att sända alla typer av evenemang över internet, berättar Bengt Grahn. Våra tjänster går att anpassa till de behov som är för stunden och kan snabbt skalas upp, oavsett om det gäller möten med högsta säkerhetsklass, bolagsstämmor, insatser vid katastrofer eller olika typer av videokonferenser med ett stort antal deltagare och tolkar från olika länder.

– Compodium har jobbat med digitala möten och videkonferenser i över 20 år. Vår historia inom telemedicin har gjort att vi har en väl beprövad teknisk plattform som tillgodoser alla behov av säkerhet och autentisering som organisationer efterfrågar och det är vi fortfarande relativt ensamma om på marknaden.

By |2020-04-27T19:49:27+02:00March 11th, 2020|Categories: business, News, Press release|Comments Off on Digitala möten ökar – videokonferenser ersätter resor

Compodium at the head of Swedish venture to increase trade with the UN

Bengt Grahn, CEO of Compodium, together with Business Sweden are at the Swedish Embassy in Rome to meet with the UN and other international organisations with the goal to increase Swedish trade with the UN. Compodium International AB has been selected as one of six Swedish companies who can assist international- and government organisations in their work towards a more sustainable future.

Compodium are a provider of vendor-agnostic, encrypted and authenticated video meetings who during 2019 secured a Product- and Service Long-Term Agreement with one of the largest humanitarian organisations in the world; the United Nations World Food Programme. Due to this, Compodium was invited to participate in a delegation with Business Sweden to Rome to meet with the UN and other international organisations who can benefit from Compodium’s services.

– The demand for products and services which utilises modern innovations in technology to solve global challenges is growing exponentially and Compodium is a company providing solutions to these challenges. Globalisation requires many organisations to increase their global presence whilst reducing their environmental footprint and travel due to reasons such as reducing climate impact, reduce cost or circumventing travel restrictions due to a potential pandemic (e.g. the novel coronavirus of 2019). This drives demand for secure and vendor-agnostic video meetings. Travel restrictions should never constitute a barrier for meetings. Compodium’s long experience providing services to the Healthcare- and telehealth industry has made it possible for us to create a robust platform for video meetings which cater to the requirements of availability, security and authentication which is voiced from an increasing number of organisations and companies. This is a combination of features we are fairly unique to offer the market, says Bengt Grahn, CEO of Compodium International AB

– The challenges which today’s  global organisations, corporations and NGO’s face tend to be more demanding and they increasingly need to cooperate in order to quickly identify solutions. Video meetings is the fastest and most sustainable option to quickly gain access to leading global experts. The topics discussed can be anything from how to manage aid in the event of natural disasters, aid to fugitives or viruses which risk becoming a global pandemic. The services provided by Compodium can deliver the secure communication services needed by organisations such as the UN World Food Programme. We are rarely afforded the luxury of pre-warning of what the next emergency will be or what qualifications are needed to resolve them, says Marcus Persson, project manager at Business Sweden.

By |2020-01-31T09:33:49+01:00January 31st, 2020|Categories: business, News, Press release|Comments Off on Compodium at the head of Swedish venture to increase trade with the UN

Mångmiljonuppdrag åt FN

Pressmeddelande:
IT-bolaget Compodium vinner mångmiljonuppdrag åt FN

Compodium erbjuder krypterade och autentiserande digitala videomöten och har precis landat ett uppdrag för en av världens största humanitära organisationer – FN World Food Programme. Uppdraget sträcker sig över fem år och FN i sin helhet köper tjänster inom detta område för omkring 500 miljoner kronor per år.

Globaliseringen, klimatkrisen och alltfler och snabba konjunktursvängningar är tre faktorer som banat väg för en växande marknad för digitala videomöten. IT- pionjären och Compodiums grundare Bengt Grahn har i 22 år arbetat med att få fler att välja digitala videomöten framför fysiska för att spara på jordens resurser.

– Fram tills idag har vi varit före vår tid när vi pratat om att ersätta fysiska möten med digitala för att hålla nere på de negativa klimateffekterna av resandet. Jag vet inte om vi ska kalla det Greta-effekten men nu är marknaden redo, säger Bengt Grahn, vd Compodium.

Compodium har löst en utmaning som de är så gott som ensamma om på marknaden. De kan erbjuda pålitliga, säkra, krypterade och autentiserande digitala möten. Med möjligheten att koppla upp sig på mötet oavsett vilken plattform du använder. Tidigare har dessa möten där behovet av sekretess är stort alltid hållits i den fysiska världen. Nu kan även dessa möten digitaliseras och det sparar jordens resurser i en tid då det verkligen behövs.

– Vi konkurrerar inte med tjänster som till exempel Skype. Våra kunder efterfrågar andra typer av lösningar där behovet av att kommunicera utanför den egna organisationen är stort och/eller behovet av hög sekretess är avgörande för valet av videoplattform, säger Bengt Grahn, vd Compodium.

Idag har Compodium stora internationella företag på sin kundlista, bland annat några av Sveriges globala exportföretag. Den senaste kundvinsten, FN World Food Programme innebär att bolaget växlar upp. Uppdraget omfattar att leverera digitala mötesrum för 20 000 anställda på 400 orter. FN köper idag tjänster inom detta område för 500 miljoner kronor per år. Man har dessutom en ambition att satsa ännu mer på digitala videomöten. För att föregå som ett gott exempel när det kommer till en hållbar möteskultur.

– Vi har genom avtalet också möjlighet att leverera tjänster till omkring 100 organisationer inom FN, säger Bengt Grahn, vd Compodium.

By |2019-09-03T08:53:33+02:00September 3rd, 2019|Categories: business, News, Press release|Comments Off on Mångmiljonuppdrag åt FN

In Facebook’s footsteps!

Compodium raises availability and reduce environmental impact with new strategic partner.

Compodium, a pioneer within the secure video meeting field, has signed a server co-location contract with Hydro66. Although placing data centers in the northern parts of Sweden isn’t anything unique, Facebook did this as early as 2012.

With sustainability as a foundation for Compodium’s business it was important to choose a partner who offered co-location services using 100% renewable energy. This, and many other reasons is why Hydro66 was chosen as supplier.

With the demand for secure and reliable digital meetings rising globally and with current customer’s such as the UN, Husqvarna and the Swedish Medical Services Compodium are continuously working to stay ahead of the curve, improve service quality and -availability as well as reducing the environmental impact of our services and business.

To learn more, read the press release here

By |2019-08-23T08:05:44+02:00February 19th, 2019|Categories: business, News, Press release|Comments Off on In Facebook’s footsteps!

Avonova satsar på digital företagshälsa i samarbete med Compodium och Office Management

Avonova videokonsultation används idag för t.ex. återbesök, samtalsstöd och rehabmöten. Klienten blir inbokad för en videokonsultation och klickar på en länk i sin smartphone, platta eller dator. Genom att använda Mobilt BankID blir klienten autentiserad och videokonsultationen kan starta.

– Det är viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder digitala alternativ vare sig det gäller behandling och rådgivning, utbildningar eller kartläggningar. Att göra vår expertis och våra tjänster mer tillgängliga är den främsta drivkraften bakom vår satsning på digital företagshälsa, säger Christina Nilsson, verksamhetsutvecklare inom e-hälsa på Avonova.

– Compodium har ju länge levererat videokonferens lösningar till vårdsektorn och att på det här sättet kombinera styrkan i våra säkra digitala vårdrum med videokonferenshårdvara från Office Management är extra spännande, säger Stefan Friis på Compodium.

Avonova är en av Sveriges ledande aktörer inom företagshälsa och ledarsupport. Med service på ca 120 orter, ca 650 medarbetare och en omsättning på ca 800 miljoner kr är Avonova en rikstäckande leverantör av hälsotjänster. Avonova verkar i  tjänsteområdena arbetsmiljöutveckling, hälsa och rehabilitering, organsiations- och karriärutveckling och hälsoutveckling.

– Videokonsultationen kan ske från jobbet, hemmet eller var ifrån det passar klienten bäst. Vi upplever ett stort intresse och ökad efterfrågan från våra kunder då det ger stora effekter på arbetsmiljö och miljö – och inte minst en avsevärd tidsbesparing, avslutar Christina.

För med information:

Compodium International AB
Stefan Friis
stefan.friis@compodium.com

Avonova Hälsa AB
Christina Nilsson
christina.nilsson@avonova.se

Office Management
Fredrik Zetterqvist
fredrik.zetterqkvist@officemanagement.se

By |2018-06-07T11:55:40+02:00May 30th, 2018|Categories: Blog, business, eHealth, Health, healthcare, Press release, secure video conferencing|Comments Off on Avonova satsar på digital företagshälsa i samarbete med Compodium och Office Management

Compodium International and Telia in unique collaboration for Swedish Healthcare

Stockholm, November 14, 2017
PRESS RELEASE

In September, Telia launched their Digital Care Rooms and Telia Digital Health Planning  services which build on technology from Compodium.

Stefan Friis

Stefan Friis

We are proud to work with a company as renowned as Telia with their new initiatives in E-Health, says Stefan Friis, Nordic Sales Manager at Compodium.  With our experience in delivering digital meetings to the Healthcare Industry through our collaboration with Inera, this is the right arena for us.

We offer an opportunity for patients to meet with their own Healthcare Provider who is familiar with their individual history. This, paired with the high security and simple user workflow of the solution ensures the patient can feel secure. Says Jan Ribe, responsible for ProCare, a part of Telia’s Healthcare Division.

Telia Digital Care Rooms enables Public and Private Healthcare Providers to establish a Digital Presence. The communication is secure, encrypted and is initiated only when the patient  has authenticated via BankID. The solution is furthermore able to be integrated into e.g. journal- and booking systems.

A key part of our offering is the ability to  package in-house and third party applications in a complete solution. Telia’s Digital Health Planning Solution is a good example of this, Jan Ribe continues. To work with an ecosystem of partners with specialist competency such as Compodium is therefore incredibly important for us.

About Telia ProCare:

ProCare is a portfolio consisting of expert services and digital tools which responds to challenges in the Healthcare Sector, individually or as a whole.

ProCare is the platform which:

  • Gives the Healthcare Provider insight into their own organisation in order to identify areas  which can be improved and made more efficient.
  • Opens up tools and possibilities for Healthcare Procivers to meet with patients on their terms – in person or via video
  • Offers Healthcare Professionals an improved working environment with decreased levels of stress, improved cooperation and less time spent looking for information.

About Compodium:

For 20 years, Compodium has provided secure and reliable video solutions to demanding customers in business, defence, government and healthcare.

Compodium has the market’s most secure and complete video production platform, frame agreements with all Sweden’s counties and the operational responsibility for the National Multiparty Service on Sjunet – an assured communication network created for the Healtchare Industry.

Contacts:
Stefan Friis, Compodium International AB +46 70 380 49 42 stefan.friis@compodium.com
Jan Ribe, Telia Company +46 70 343 85 50 jan.ribe@teliacompany.com

By |2017-12-12T09:38:27+01:00November 17th, 2017|Categories: business, eHealth, healthcare, Press release, secure video conferencing|Tags: |Comments Off on Compodium International and Telia in unique collaboration for Swedish Healthcare

Compodium provide resources for hurricane Harvey recovery

Jon Strindlund

Jon Strindlund

“What we do is to set up a disaster relief service that the authorities will then refer to for different meetings. We have done similar things in Sweden earlier with, among other things, the Armed Forces who can work together to quickly rescue and assess the extent of injuries. In Texas, we have received a request from the hospitals.” says Jon Strindlund, Head of International Markets at Compodium.

Compodium has had a subsidiary in the United States since 2013. One of the US subsidiary’s customers is the Texas-based company Vesalius Ventures with interests in online care. The request came from the Vesalius team Andrew Nerlinger, Lori and David Balch who are now coordinating disaster relief, David and Lori are pioneers in Telemedicine and have extensive experience in “Disaster Medicine” and coordinating disaster relief. They are now engaged in the work to quickly build resources to help with the work to support care in the disaster-stricken Texas. As they already use Compodium’s services, they now want to enable additional resources to coordinate different relief efforts.

Read more at DI-Digital (Swedish)

By |2017-08-31T17:09:36+02:00August 31st, 2017|Categories: healthcare, News, Press release, virtual meetings|Tags: , , |Comments Off on Compodium provide resources for hurricane Harvey recovery

Compodium enters the US market

Compodium is pleased to announce the opening of our US office in Chapel Hill, North Carolina. Chapel Hill is part of Research Triangle Park (RTP) which has two well-known Medical Universities, Duke University and University of North Carolina, (UNC). RTP is also known for it life science and medical device industry. Our wholly owned subsidiary ComPodium Inc. is managed by our President Bjorn Nordwall, a senior executive with global experience in key industry paradigm shifts, such as the mobile internet and mobile health care. Bjorn has 30+ years of experience from global 500 organizations as well as emerging companies in key market arenas.
The US market is of special interest because of the changes brought on by “The Affordable Healthcare Act” one piece of the act aims at moving towards pay for performance rather than transaction. Creating Accountable Care Organizations to improve quality and get better efficiency where communications and visual collaboration will play an important role.
—“The US market is very competitive and expensive to enter, however we feel that we can leverage the experience we have managing the visual collaboration and virtual meetings for the Swedish healthcare. The market is huge with no established market leader in the healthcare space and it is therefore an important market for us” Bengt Grahn CEO Compodium International AB.
—“As the US healthcare industry is fragmented with several stakeholders and on top of that in a stage of change. We have an excellent opportunity to get recognition as a thought leader using our virtual meeting platform to connect old legacy technology with the plethora of mobile devices that are expected to be used in the healthcare system. The mobile devices have an opportunity to connect the doctors with their patients creating better communication and efficiencies in the system.” Bjorn Nordwall President Compodium Inc

By |2017-08-22T16:50:26+02:00May 24th, 2013|Categories: Blog, business, News, Press release|Comments Off on Compodium enters the US market