Stort intresse för säkra digitala möten. Compodium levererar till ytterligare 20 kommuner och regioner.

Stockholm, 9 december 2020 – Behovet av säkra digitala möten har ökat dramatiskt under året, inte minst bland landets kommuner och regioner. Nu meddelar Compodium International AB, ledande svensk leverantör av säkra och tillförlitliga digitala mötesplatser, att bolaget kommer att leverera sin säkra videomöteslösning Vidicue till ytterligare 20 kommuner och regioner. Avtalen är tecknade via Compodiums strategiska partners Inera (Digitalt Möte), Atea (Vidicue) och SecureAppbox (Säkra Videomöten) under fjärde kvartalet 2020.

Idag använder kommunerna främst lösningen inom socialtjänst, elevhälsa, medborgarstöd och för nämndmöten, men Vidicue kan även användas för säkra digitala möten, där sekretessbelagda uppgifter och känslig information tas upp, inom flertalet av kommunernas verksamhetsområden, som äldreomsorg, vårdomsorg, individ- och familjeomsorg och för politiska möten med mera.

Region Uppsala, den region som senast tecknat avtal, använder videoplattformen i mötet mellan verksamhet och medborgare exempelvis inom psykiatri, logopedi, barnmorskemottagning, funktionshinder och folktandvården, men den kan även användas i samverkan mellan regioner och kommuner, och inom politiken.

Digitaliseringen i samhället, kombinerat med den pågående pandemin, har drastiskt ökat kommunernas behov av att kunna hålla distansmöten, även för konfidentiella samtal där känsliga personuppgifter hanteras. För att säkerställa att användningen följer exempelvis offentlighets- och sekretesslagen, datahanteringslagen samt GDPR krävs lösningar med avancerad säkerhet och stark autentisering.

Compodiums lösning Vidicue har hög säkerhet med bland annat stark kryptering och avancerad autentisering, där varje inbjuden deltagare identifierar sig med en elektronisk autentiseringsmetod såsom BankID eller Freja eID+ innan mötet börjar. Den som organiserar mötet måste också autentisera sig med exempelvis SITHS e-legitimation eller BankID, vilket ger dubbel trygghet.

– Redan innan Covid-19 såg vi ett markant ökat intresse för vår lösning från kommuner och regioner, men pandemin har förstås drivit på efterfrågan ytterligare, säger Compodiums VD Charlotte Berg.

– Många fler än tidigare använder digitala möten och jag är övertygad om att efterfrågan kommer att finnas kvar även efter pandemin. Förutom nya kunder utökar våra befintliga kunder användningen och skalar upp tjänsten med fler mötesrum.

Vårt partnernätverk är drivkraften till att så många nu inser vikten av säkra videomöteslösningar där känslig information behandlas och våra partners är mycket viktiga för oss för att kunna hantera det stora intresset för Vidicue.

De kommuner och regioner som tecknat avtal med Compodium är:

Alingsås kommun
Ekerö kommun
Eslövs kommun
Hultsfreds kommun
Järfälla kommun
Kalmar kommun
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun
Lindesbergs kommun
Ludvika kommun
Mölndals stad
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Strängnäs kommun
Sundbybergs stad
Vallentuna kommun
Värmdö kommun
Västerviks kommun
Östersunds kommun
Region Uppsala

Om Compodium

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue – en säker, krypterad och autentiserad videokonferensplattform, såväl som tjänster inom global videoproduktion och streaming. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna, Grekland, Förenade Arabemiraten och Sydafrika.

För ytterligare information, besök www.compodium.com


Mediekontakt

Charlotte Berg, VD, Compodium
Mobil: 070 262 52 85
Epost: charlotte.berg@compodium.com

Helena Lidén, PR-konsult, JustPR
Mobil: 070 662 11 95
Epost: helena.liden@justpr.se

By |2020-12-09T10:39:53+01:00December 9th, 2020|Categories: business, News, Press release, Swedish|Comments Off on Stort intresse för säkra digitala möten. Compodium levererar till ytterligare 20 kommuner och regioner.

Compodium® lanserar Vidicue® – en lösning för virtuella videomöten med fokus på säkerhet och integritet

Krypterad och autentiserad videomöteslösning som följer alla data och integritetsregler för känslig information

Stockholm, 1 oktober 2020 –  Compodium International AB, lanserar idag Vidicue®, en säker, krypterad och helt autentiserad videokonferenslösning, som kan användas vid kommunikation med externa parter, även när samtalen handlar om privat, känslig eller juridiskt reglerad information.

Lösningen är utvecklad för att hantera krav från branscher med omfattande reglering, till exempel hälso-och sjukvård, finans, juridik och utbildning. Men liknande tuffa krav på säkerhet och integritet finns även i de flesta företagskoncerner och offentliga organisationer.

Vidicue bygger på end-to-end-kryptering och autentisering, vilket innebär att identiteten hos alla deltagare bekräftas i ett virtuellt väntrum innan mötet inleds, något som minskar risken för intrång.

Processen är enkel och autentiseringen kommer från båda sidor, oavsett om det handlar om en läkare och patient, en kund eller en styrelseledamot, vilket ger dubbel trygghet.

Deltagaren får en länk där de laddar ner Vidicues mötesapp. Efter autentiseringen skickas gästen till ett virtuellt mötesrum, redo att kallas in i mötesrummet av värden som organiserat samtalet. Mötesrummet existerar bara under tiden samtalet pågår.

Lösningen, som är molnbaserad, är enkel att implementera i organisationen. Lika enkelt är det för den externa deltagaren, som kan använda vilken dator eller mobil enhet som helst. Lösningen fungerar med alla webbläsare och för mobila användare finns en särskilt utvecklad Vidicue-mobilapp.

– Den globala pandemin har helt ändrat hur vi lever och arbetar. Det har inte minst visat sig hur viktigt det är med en ny typ av videokonferenslösning. Idag kräver branscher med hög grad av reglering och stora organisationer lösningar som klarar tuffa krav på säkerhet och integritet, med bland annat avancerad kryptering och autentisering, säger Charlotte Berg, Compodiums VD.

– Många organisationer upptäcker nu att konventionella videokonferenslösningar varken lever upp till verksamhetskraven, eller de förväntningar på säkerhet och integritet som till exempel kunder och patienter har, fortsätter Charlotte.

– Vidicue är kostnadseffektiv och kan enkelt implementeras i organisationen, samtidigt som den ger total säkerhet och trygghet vid digitala videomöten, avslutar Charlotte.

Användningsområdena för säkra, krypterade och fullt autentiserade videokonferenser är många, men några exempel är:

 • Medicinska, juridiska och finansiella konsultationer
 • Kundtjänst-förfrågningar
 • Virtuella styrelsemöten
 • Offentliga samråd med myndigheter

Snabbt växande marknad

Under första kvartalet 2020 genomförde bolaget en nyemission med avsikt att växa bolaget. Investeringen har snabbat på Compodiums lansering av Vidicue, samtidigt som företaget genomgår en omfattande internationell expansion i Sverige, Norden, Storbritannien, Europa, Mellanöstern och Afrika. Under resten av 2020 och 2021 planeras en utökning av organisationen, bland annat inom kundansvar, försäljning och teknik.

Videokonferensbranschen expanderar för närvarande mycket starkt. I mars 2019 beräknades branschen vara värd cirka 8 miljarder dollar, med en förväntad tillväxt på 12 procent till 14 miljarder dollar 2023*. COVID-19-pandemin har lett till att företag och konsumenter nu använder videokonferens i mycket högre grad än tidigare och marknaden växer därför extremt snabbt. Idag förväntas branschen vara värd 43 miljarder dollar redan 2022**.

För ytterligare information besök www.vidicue.com.

*Frost & Sullivan, Global Video Conferencing Market Analysis, Forecast to 2023, januari 2019
**IDC, Worldwide Unified Communications and Collaboration Forecast, 2020–2024, maj 2020


Om Compodium

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue – en säker, krypterad och autentiserad videokonferensplattform, såväl som tjänster inom global videoproduktion och streaming. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna, Grekland, Förenade Arabemiraten och Sydafrika.

Compodium levererar tillförlitliga och säkra premiumlösningar för enhetlig kommunikation, som hjälper företag och myndigheter samarbeta mer effektivt och uppnå högre produktivitet. Med en förstklassig kundtjänst och mer än tjugo års erfarenhet, hjälper Compodium sina kunder, bland annat några av de största organisationerna inom hälso-och sjukvård, teknologi, offentlig sektor och finansiella tjänster, att skapa möteskulturer som tar hänsyn till både människor och miljö. Compodium erbjuder dygnet-runt support, via flera globala supportcentra med tekniskt stöd på nio språk.

För ytterligare information gå till www.compodium.com

Mediekontakt

Anette Ericsson, Marknadschef, Compodium

Mobil: 070 294 22 51

Epost: anette.ericsson@compodium.com

Helena Liden, PR-konsult, JustPR

Mobil: 070 662 11 95

Epost: helena.liden@justpr.se 

By |2020-10-27T14:27:11+01:00October 1st, 2020|Categories: business, News, Press release, Swedish|Comments Off on Compodium® lanserar Vidicue® – en lösning för virtuella videomöten med fokus på säkerhet och integritet

REFERENSCASE: Södertälje kommun upprätthåller verksamheten med säkra och konfidentiella videomöten

Utmaningen

Simon Lindgren, IT-strateg på Södertälje kommun, en av 290 kommuner i Sverige, har jobbat länge med videomöten som ett sätt att utöka stöd och service till enskilda individer, samt effektivisera kommunens verksamhet. 2018 började han undersöka möjligheterna att använda videomöten med externa vårdgivare, familjehem, godmanskap, och institutioner samt direkt med klienter. I dessa möten hanteras konfidentiell och högst privat information, dvs känsliga personuppgifter som ska skyddas enligt GDPR.

Mötesdeltagare är representanter från flera olika organisationer och institutioner, och ibland även klienter, och det är ofta kommunens medarbetare som reser till sjukhus eller andra vårdinrättningar. Att använda videomöten skulle alltså spara mycket tid för kommunens anställda, men det var oerhört viktigt att det gick att lita på säkerheten i videokonferenslösningen.

De senaste årens ökade fokus och hårdare krav på säkerhet och integritet inom offentlig sektor, innebar att det inte längre var tillåtet att använda molntjänstbaserade lösningar från länder utanför EU. Det krävdes även avancerad kryptering och stark autentisering via exempelvis bank-ID och SITHS-kort. Allt detta diskvalificerade många av de vanliga konsumentfokuserade videokonferenslösningarna på marknaden.

Kommunen vände sig först till Inera, ett bolag ägt av kommuner och regioner och som jobbar för att förenkla upphandling av digitaliseringslösningar. Inera hade redan ett ramavtal med Compodium, men eftersom avtalet inte omfattade autentisering, vilket var viktigt för Södertälje kommun, vände sig Simon direkt till Compodium. Ramavtalet med Inera har sedermera uppdaterats och inkluderar nu även autentisering.

Compodiums lösning implementerades hösten 2019 och kommunen utbildade mötesvärdar för att hantera de fem virtuella mötesrummen man startade med.

När så Corona-pandemin drog igång våren 2020, exploderade behoven av videomöten och Simon insåg att han snabbt måste utöka antalet mötesrum.  I dag har användningen tredubblats. Det finns 17 mötesrum som alla kan användas samtidigt. De är fördelade på IFO/barn och ungdom, IFO/arbete och försörjning, IFO/Vux missbruk och socialpsykiatri, myndigheten för äldre och funktionsnedsättning samt elevhälsan. Antalet mötesvärdar har också ökat kraftigt till 430.

”Den snabba utökningen under våren gick snabbt och smidigt, och nya arbetsrum levererades redan nästa arbetsdag” berättar Simon.

Lösningen

Compodiums tjänstebaserade digitala möten kan användas på tre sätt, webbaserat, via Windowsklient eller via smartphoneapp för Android och iOS. Ingen extra utrustning behöver anskaffas, utan dator med kamera, läsplatta eller smartphone räcker utmärkt. Det gör det enkelt att komma igång och innebär även att medarbetare kan använda lösningen hemifrån, eller på resa och slipper därmed vara bundna till kontoret.

För varje möte finns en mötesvärd som bekräftar mötesdeltagarna, efter att de loggat in från mötets väntrum.

Den höga säkerhetsnivån och autentiseringslösningen innebär att medarbetare, externa deltagare och klienter kan vara säkra på att mötena är konfidentiella och bara kan nås av bekräftade deltagare.

Resultatet

Kommunens medarbetare som använt videomöten har sparat avsevärd med restid, tid som istället kan användas för att ytterligare stödja och ge service till medborgare. Ledningen ser stora fördelar med den nya teknologin och är mycket positiva till framtida användning i kommunen.

Det har också visat sig att videomöten ofta är mer fokuserade än fysiska möten och tar kortare tid. De kan dessutom fungera som ett komplement till fysiska möten och därmed ge fler tillfällen till uppföljning och konsultativt stöd för enskilda kommunmedborgare.

”Det var bra att vi hade tjänsten etablerad i kommunen när Covid-19 kom. Det underlättade för verksamheten att behålla kontinuiteten i kontakterna med klienter och stödet runt dem, men också i den interna kommunikationen har det underlättat att ha distansmöten, säger Simon.

”Genom att använda Compodiums videomöteslösning kan vi vara säkra på att vi följer de regler och riktlinjer som finns för hantering av konfidentiell och privat information. Att lösningen dessutom sparar tid och pengar och är enkel att använda är extremt positivt,” avslutar Simon.

By |2020-10-16T10:22:57+02:00October 1st, 2020|Categories: Blog, business, News, Swedish|Comments Off on REFERENSCASE: Södertälje kommun upprätthåller verksamheten med säkra och konfidentiella videomöten

Compodium International AB har rekryterat Charlotte Berg som ny VD

Stockholm, 22 juli 2020 – Charlotte kommer närmast från IDL Biotech AB (publ) där hon varit VD sedan 2017. Charlotte tillträder som VD på Compodium senast den 20 oktober 2020. Compodiums grundare, entreprenör och nuvarande VD, Bengt Grahn, kommer att ansvara för bolagets fortsatta utvecklingsarbete av digitala videomötestjänster på en marknad som nu växer kraftigt.

”Det är med stor tillförsikt och ödmjukhet jag tar mig an uppdraget som VD på Compodium. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Compodiums verksamhet och skapa ännu större tillväxt i bolaget. Digitaliseringen går i allt snabbare takt och coronapandemin har ytterligare accelererat mognaden och behoven av digitala mötestjänster. Vi står inför en spännande expansion på en marknad där modern teknik kan lösa globala utmaningar”, säger Charlotte Berg.

”Vi är mycket glada att ha lyckats rekrytera Charlotte Berg till Compodium. Vi står inför en spännande fas av företagets internationella expansion och vi är övertygade om att Charlotte är rätt person att leda den fortsatta utvecklingen av Compodium”, säger Thomas Flinck, ordförande i Compodium International AB.

Compodium International AB levererar säkra, krypterade och autentiserade digitala videomötestjänster inom premiumsegmenten. Kunderna finns inom hälso- och sjukvård, statliga och kommunala organisationer, försvarsmakten, globalt verksamma företag och organisationer samt aktörer inom finans, försäkring och juridik.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Flinck, ordförande Compodium International AB
Tel 070 516 53 33

Charlotte Berg, tillträdande VD
Tel 070 26 25 285

By |2020-10-01T10:29:14+02:00July 22nd, 2020|Categories: business, News, Press release, Swedish|Comments Off on Compodium International AB har rekryterat Charlotte Berg som ny VD

Inbjudan – intelligent kommunikation

Kan din personal jobba smart tillsammans? Tillhandahåller du rätt lösningar och rätt verktyg för deras behov?

Microsoft erbjuder intelligenta lösningar och sociala verktyg för samordnad kommunikation, inklusive funktioner med artificiell intelligens för daglig uppgiftshantering. Att kunna hantera störande ljud är av största vikt för att hålla sig fokuserad och vara produktiv i alla miljöer. Microsofts Gold Communications Partner Plantronics tillhandahåller högkvalitativ ljudutrustning och Polycom de mest högkvalitativa röst-, video- och kompatibilitetslösningarna för samordnad kommunikation. Allt handlar om att kunna vara produktiv varsomhelst och närsomhelst. Compodium presenterar marknadens säkraste och kompletta miljö för alla typer av möten – Från video konferens till digitala/online möten och uppkopplade events.

Vad innebär modern arbets- och intelligent kommunikation? Häng med på vår Nordic Roadshow och få svaren!

 

När: 22/8, 2018 kl 12-16
Var: Microsoft, Finlandsgatan 36, Kista.

Anmäl dig här!
By |2018-08-14T08:17:44+02:00August 14th, 2018|Categories: Blog, education, Swedish, virtual meetings|Comments Off on Inbjudan – intelligent kommunikation

Världspremiär för Compodium Business Studio Norrbotten-Barcelona.

Compodium International, med huvudkontor i Luleå, är medlem i Svensk-Spanska Handelskammaren i Barcelona och bjuder nu in till världspremiären av Compodium Business Studio Norrbotten-Barcelona, 6 mars 2018, kl 15-16.

Compodium International har i mer än 20 år levererat säkra videokonferenser över hela världen med högsta kvalitet på bild och ljud. På premiären 6 mars kopplar vi upp oss i Luleå och Barcelona och får högaktuella presentationer av näringslivet, investerings- och samarbetsmöjligheter och spännande potentiella partners. Sändningen kan följas direkt eller i efterhand från länk på webbtv.compodium.se/live

Katalonien/Barcelona har 7,5 miljoner invånare och är en av de hetaste tillväxtregionerna i Europa, med över 17 000 nya företag och en tillväxt på 3,4 procent 2017. Barcelona är världsledande inom bland annat telekommunikation, telemedicin, design, arkitektur och hållbara, smarta städer. Svensk-Spanska Handelskammaren har 150 medlemmar och är ett mycket brett nätverk för alla som vill göra affärer i regionen. Läs mer på cchsbcn.com och catalonia.com

Näringslivet i Norrbotten går bra. Företagen tjänar pengar och anställer, arbetslösheten minskar stadigt. Regionen har dessutom landets näst högsta bruttoregionalprodukt – BRP och bidrar starkt till Sveriges välfärd. Många av företagen är världsledande inom sina verksamheter; gruv- och mineral, rymd, test, datacenter, skog, energi, miljö, kallt klimat och inom besöksnäringen. Här finns goda förutsättningar för smart specialisering, nya innovationer, nya företag och nya jobb. Samtidigt växer de kulturella och kreativa näringarna snabbt, t ex inom design, arkitektur, kommunikation, spel, film och musik.

Medverkar från Luleå gör bland andra Invest in Norrbotten, ABI/Arctic Business Incubator, LTU Business, Norrbottens Handelskammare, Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå samt ordförande i Business Sweden samt Bengt Grahn, vd Compodium och Tony Järlström, delegat i norra Sverige för Svensk-Spanska Handelskammaren i Barcelona.

Från Barcelona deltar bland andra David Elvira, ordförande och Erla Resare, vd Svensk- Spanska Handelskammaren i Barcelona samt Accio/Invest in Catalonia, medlemsföretagen Frapont, frapont.es och Little Studio BMS, littlestudiobms.com.
– Med Compodium Business Studio Norrbotten-Barcelona, hoppas vi att kunna bygga nya, lönsamma och hållbara affärsrelationer från norr till söder. Vi ger våra företag möjligheten att lära känna varandra innan man träffas fysiskt. Det är bra både för affärerna och klimatet, säger David Elvira och Bengt Grahn.

Live Broadcast

Tablå 6 mars kl 15-16.15 (ca)
Compodium Business Studio Norrbotten-Barcelona

 • 15.00 Vinjett. Bengt/Tony hälsar välkommen. Bengt presenterar Compodium International
 • 15.07 Introfilm Mayor Niklas Nordström, 3 min
 • 15.10 Holá, Barcelona – David Elvira, ordförande i Svensk-Spanska Handelskammaren och vd Erla Resare hälsar välkommen till Barcelona och Katalonien
 • 15.15 Laue Biehl Nørgaard, Catalonia Trade & Investment, presenterar näringslivet I Katalonien
 • 15.20 Natalie Sidén/Göran Littorin, Invest in Norrbotten, presenterar näringslivet i Norrbotten
 • 15.30 Frapont, internationellt trädesignföretag med kunder över hela världen
 • 15.35 Norrbottens Handelskammare/Robert Forsberg
 • 15.40 LTU Business/Pär Johansson
 • 15.45 Little Studio BMS, kommunikationsbyrå från Barcelona/Stockholm 15.50 ABI/Jens Lundström
 • 15.55 (ca) Dialog.
 • 16.15 Tack för idag.
By |2018-02-28T15:41:05+01:00February 28th, 2018|Categories: business, education, eHealth, Health, healthcare, News, Swedish, technologies, web tv|Comments Off on Världspremiär för Compodium Business Studio Norrbotten-Barcelona.

Människorna bakom den digitala vården

Tim är en av de ca 7-8000 barndiabetiker som finns i landet och som måste ha ständig koll på sitt blodsocker så att inte värdena skjuter i väg till farligt höga eller låga värden. Med hjälp av digitala vårdmöten kan nu många läkarbesök göras hemifrån vilket underlättar vardagen för Tim och hans familj.

När Tim skulle fylla 13 år och var med familjen på båtsemester utmed Bohusläns kust reagerade hans föräldrar på att han helt plötsligt var väldigt törstig hela tiden och gick upp för att kissa på nätterna.

Det blev en tur till vårdcentralen i Lysekil o sedan till Norra Älvsborgs Länssjukhus. Där konstaterades att Tim fått diabetes typ 1 och insulindropp sattes in för att få ner Tims höga blodsockervärde. Dagen efter blev han flyttad till Halmstads sjukhus för att lära sig hur man sköter sin diabetes. Där fick han vara i fem dagar innan han fick lämna sjukhuset.

Det som hänt var att bukspottskörteln inte producerade tillräcklig mängd av insulin. Insulin är nödvändigt för att balansera blodsockernivåerna så att man inte riskerar svåra komplikationer bland annat på hjärta och kärl. Med behandling kan man må bra men man måste tillföra insulin under resten av livet för att hålla sig frisk.

Diabetesbarnen är duktiga på att lära sig att sköta sin egen behandling. Oftast består den av att själv ta ett blodprov och läsa av blodsockervärdet och sedan tillföra rätt mängd insulin. Insulininjektionerna brukar oftast ges via en specialpenna med injektionsnål som sätts in i underhuden på magen. Diabetessköterskan brukar lära ut de rätta knepen. Man har ett insulin som verkar hela dygnet o ett som man tar i samband med mat.

Det är väldigt viktigt med den medicinska uppföljningen. Första året med diabetes behövde Tim besöka doktorn för att kontrollera blodsockervärden, insulinmängd och för att fortsätta lära sig hur man hanterar diabetes i samband med idrott och annat med 2-3 månaders mellanrum.

Varje gång blev han tvungen att lämna skolan för resten av dagen. Mamma Jessica följer alltid med eftersom hon också behöver lära sig hjälpa Tim att ta hand om sin diabetes så hon fick ta ledigt från jobbet ungefär tre timmar för varje läkarbesök. Så är det inte längre!

Mamma Jessica berättar; ”Vi hade turen att få kontakt med diabetesläkaren Peter Adolfsson som hade börjat ett försök med digitala vårdmöten för diabetespatienter och han undrade om vi ville vara med. Vi tänkte att det skulle förenkla i vardagen och spara en massa tid för både min man och mig. Dessutom kunde Tim stanna i skolan med kompisarna. Toppen tyckte vi – och det var verkligen bra!”

Det digitala vårdmötet genomförs via nätet med hjälp av dator, läsplatta eller en smart telefon. Det innebär att hela familjen kan koppla upp sig på skolan, jobbet eller annan plats vid en avtalad tid med läkaren.

”Vi ser doktorn och han ser oss. Vi kan gå igenom Tims insulinintag o blodsockerkurvor som laddas upp över nätet tillsammans och gör upp en plan på hur vi skall få dem ännu bättre. Det är verkligen toppen! Vi har en bättre och tätare kontakt med Peter på Hallands sjukhus nu, ungefär var 6:e vecka och brukar vara klara på 20 minuter. Vi spar massor av tid jämfört med hur det var förut”-säger Jessica. ”Jag kunde till och med vara med på Tims möte fast jag just då var på tjänsteresa i USA!”

”Tekniken är fantastisk”, konstaterar Jessica avslutningsvis.
Tim håller med för han har doktorn i fickan!

Fakta:
Försöket med digitala vårdmöten för diabetiker drivs av landstinget i region Halland i regi av läkaren Peter Adolfsson vid Hallands sjukhus i Halmstad. I studien ingår ca 80 patienter och tanken är att det ska öka tillgängligheten och flexibiliteten i vården. Lär mer här: http://regionhalland.se

Fakta:
Den teknik som används är levererad av Compodium International AB och möjliggör för läkare och patient att på ett säkert sätt logga in från valfri enhet såsom mobil, platta, dator eller vanligt videokonferens system. Patienten identifierar sig med Mobilt Bankid och läkaren använder SITHS. Man kan vara i flera stycken i samma möte och gemensamt titta på dokument som exempelvis journaler och anteckningar. Läs mer på www.compodium.com.

By |2018-02-20T19:54:47+01:00February 15th, 2018|Categories: Blog, eHealth, healthcare, Swedish, technologies|Comments Off on Människorna bakom den digitala vården

Hur kan digitalisering skapa god och nära vård?

Vad anser regeringskansliet om digitaliseringens förändring av vården?
Live at Compodium Business Studio
20 December kl.15.00

Mindre fokus på sjukhusen och mer på primärvården – så ser regeringens särskilda utredare på framtidens sjukvård.
– Jag tror vi kommer att se nya tekniska lösningar, mer vård i hemmet och en ny och förstärkt primärvård, säger Anna Nergårdh

Livesändning
Anna Nergårdh

Anna Nergårdh leder utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård”, Regeringskansliet.

Bengt Grahn bjuder även på en trendspaning från vår resa till Shanghai, Kina.

By |2017-12-20T16:55:20+01:00December 19th, 2017|Categories: Blog, business, education, eHealth, healthcare, News, Swedish, web tv|Tags: |Comments Off on Hur kan digitalisering skapa god och nära vård?
Go to Top