Integritetspolicy

Compodium International AB värderar skyddet av personuppgifter och lägger stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy gäller i situationer där Compodium International AB behandlar personlig information som samlats in från webbplats eller tjänster.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in
Den personliga information vi sparar är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att beställa eller använda produkter och tjänster från Compodium International AB, registrera dig via våra formulär på hemsidan (t ex kontaktformulär, events, nedladdningar osv), leta efter lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar.

Vi samlar in data om hur och när besökare använder webbplatsen bl.a. via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för att utveckla webbplatsens funktioner och innehåll.

Syfte med behandling av personuppgifter

Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Ge dig en mer personlig service
Din information hjälper oss att bättre uppfylla dina individuella behov. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att kunna ge en personlig användarupplevelse.

Förbättra och optimera vår webbsida och tjänster
Vi strävar ständigt efter att förbättra webbplatsen och tjänster baserat på dina uppgifter och synpunkter.

Förbättra vår support
Din information hjälper oss att ge dig effektivare kundservice och support.

Förbättra vår kommunikation
Den e-postadress du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din tjänst, företagsnyheter, uppdateringar, information om andra liknande produkter och tjänster etc. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation kombineras med data som du har tillhandahållit på vår webbplats för att förbättra kundkommunikationen.

Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera webbplatsen och tjänsterna, driva vår verksamhet eller tillhandahålla service om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål än de som överenskommits. Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav, upprätthålla webbplatsens policy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Icke-personligt identifierbar information som samlas in från webbplatsen om besökare får emellertid lämnas till tredje part för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Cookies
Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.

Cookies används också för att förbättra vår kundkommunikation samt att få statistik om webbplatsens nyttjande. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra tjänster.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och/eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Din personliga information

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. En del data sparas aldrig, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag, t.ex. PDL.

Vi behandlar uppgifterna för att utföra och administrera tjänsterna, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen. De angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för våra berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar företaget enligt nämnda regelverk och grund ovan, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag samt för skälig gallringstid eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Personuppgifter som används i syfte att utveckla, analysera Compodium International ABs marknadsföring sparas i 2 år från nedladdning av applikationen, eller från senaste betalningen av tjänsten eller för en skälig period. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från företaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format (eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss på privacy@compodium.com. Du har rätt att lämna eventuella klagomål om behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Hur vi skyddar din data
Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

Länkar till tredje part
Vi kan publicera eller erbjuda produkter från tredje part på vår webbsida. Dessa tredje parts webbplatser har sina egna, oberoende sekretessregler. Vi tar därför inget ansvar för innehållet och aktiviteterna på dessa länkade webbplatser.

Ändringar i denna integritetspolicy
Compodium International AB förbehåller sig rätten att utan förvarning, vid behov, uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Senast uppdaterad
2020-06-30

Hur kontaktar du oss?
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud på e-post privacy@compodium.com.