Järvaveckan logot

Partiledartal. Sändningen startar kl 19:00

Swedish
english
arabic
somali
home

The simultaneous interpretation does not constitute an authentic record of the original speech.
Only the original speech is authentic.
The use of the recorded interpretation for any purpose is strictly prohibited.

تحذير
لا تعتبر الترجمة الفورية ترجمة دقيقة للبيان باللغة الأصلية.
لا يعتمد إلا على البيان باللغة الأصلية.
يمنع منعا باتا استخدام الترجمة الفورية للبيانات أيا كان الغرض من ذلك.

Dhamaan turjumaadaha isbarbarsocda maaha kuwo xaqiiqo ah oo la odhan karo waa kayd ka hadalkii ama qudabadihii rasmiga ahaa. Kaydka kaliya ee runta ah waa ka rasmiga ah.
Isticmaalaka kaydka dhamaan turjumaadaha si kasta oo ay ahaato waaa mid si xoogan loo mamnuucay.

Compodium Logotype