Tidigare events

Ekotransport 2030

Ekotransport är ett digitalt event (på svenska) om övergången till framtida mobilitet.

Bengt Grahn, grundare och chef över Future Lab på Compodium, talar om den digitala mötesrevolutionen och dess konsekvenser.

Talartid:
8 december 2020, 11:15 – 11:35

Det femte hjulet – hur blir digitala möten en del av klimatomställningen?

Läs mer och anmäl dig till eventet >>>

Vidicue webinar: Skydda dig mot identitetsbedrägeri

I videosamtal med säker autentisering.

Den ökande förekomsten av videokonferenser har fått många företag att inse att det finns ett behov av att skydda känslig och värdefull data som förmedlas i videosamtal. 

Vidicue är en videokonferenslösning med militär säkerhetsklass som även passar företag, vilket löser företagens säkerhetsbehov. 

Vidicue är en komplett onlineplattform för videomöten som hanterar möten på ett säkert och verifierat sätt, med hänsyn tagen till organisatoriska aspekter av typen dataintegritet (GDPR).

Vill du veta hur Vidicue fungerar?

Lär dig mer om hur du kan verifiera och hantera dina videomöten med Vidicue.

Se vårt webinar här>