Ledningsgrupp

Charlotte Berg
Charlotte BergChief Executive Officer
Entreprenör med fokus på global expansion. Erfaren ledare med förmåga att framgångsrikt skapa tillväxt och genomdriva förändring. Mer än femton års internationell erfarenhet med tonvikt på att öka försäljning på existerande och nya globala marknader. Charlotte har haft ledarroller i såväl börsnoterade som privata företag inom forskning och bioteknik. Den senaste rollen var som CEO för det börsnoterade bolaget IDL Biotech (publ).
Amit Walia
Amit WaliaChief Revenue Officer
Entreprenör med global konsult- och affärserfarenhet. Fokuserar på företags strategiska tillväxt och globala expansion. Amit har tidigare haft ledarroller hos andra Unified Communications-leverantörer som Tely Labs och Teliris. Amit var Vice President för tillväxtmarknader, strategiska allianser och tjänsteleverantörer på Poly. Därutöver har han haft andra seniora ledarskaps- och konsultroller på Computacenter och LogicaCMG (nu CGI). Han har idag även andra styrelseuppdrag hos FWA Associates UK Ltd och Walia Associates. Amit har sin bas i London och är aktivt och operationellt engagerad i Compodium genom att leda enheten för global marknad och försäljning.
Martijn Voorhoeve
Martijn VoorhoeveChief Operating Officer
Serieentreprenör med fokus på strategisk försäljning, storskaliga projekt och pre-sales support. Han har även erfarenhet av global verksamhet och logistik från kunder som Ericsson och FN. På Compodium leder Martijn det team som produktutvecklar företagets plattform för säkra, krypterade och autentiserade videokonferenser. Martijn har tidigare haft andra ledarroller på Tely Labs och Poly. Därutöver har han jobbat på Ingram Micro med global distributionsförsäljning samt olika roller inom Tech och Marketing.
Rebecka Brevemark
Rebecka BrevemarkChief Financial Officer
Rebecka är företagets CFO. Hon har erfarenhet av såväl små, snabbväxande företag som börsnoterade bolags finansiella administration.
Thomas Lundgren
Thomas LundgrenChief Technology Officer
Ansvarig för infrastrukturdesign, underhåll och support för produkt videokonferens. Applikationsspecialist med certifieringar från Microsoft, Pexip, Polycom, Cisco, Vidyo och Synergy Sky. Thomas ansvarar för affärs- och produktutveckling, programmering av webbsidor och pre-sales support.