Styrelse

Thomas FlinckStyrelseordförande
Entreprenör som har startat och drivit ett antal företag. Grundare av Centrecourt som specialiserat sig på rådgivning till och investering i nystartade bolag. Centrecourt har hjälpt över 40 företag, däribland Cellavision och BioGaia. Thomas har tidigare varit styrelseordförande i ett antal företag, exempelvis BioGaia och Bluetail.
Hans DavidssonStyrelseledamot
Internationell företagsledare med gedigen erfarenhet av att leda globala ICT-organisationer. Exempelvis har han inom Ericsson varit vd för den globala affärsenheten för Access Products, vice vd Försäljning/Marknad nya affärsverksamheter i Nord- och Latinamerika och vd för Ericssons globala Wireless Internet Solutions Group. De senaste tio åren har Hans bott i USA där han hjälpt ett antal start-ups att bli framgångsrika.
Amit WaliaStyrelseledamot
Entreprenör med erfarenhet av globala företag och konsultverksamhet. Fokus på företags strategiska och globala tillväxt. Amit har tidigare haft chefsroller för andra Unified Communications-leverantörer såsom Tely Labs och Teliris. Amit har varit Vice President för tillväxtmarknader, strategiska allianser och serviceleverantörer på Poly och har haft seniora chefs- och konsultroller på Computacenter och LogicaCMG (nu CGI). Han har idag även styrelseuppdrag hos FWA Associates UK Ltd och Walia Associates. Amit har sin bas i London och är aktivt och operationellt engagerad i Compodium genom att leda enheten för global marknad och försäljning.
Christian Lystrup Styrelseledamot
Senior företagsledare med dubbel examen inom ekonomi och teknik. Christian brinner för att göra avancerad teknik tillgänglig för en bred marknad genom att utforma användarvänliga lösningar. Han har tidigare varit partner på ett internationellt marknads- och försäljningsbolag som jobbade med tech-varumärken som Microsoft och Hewlett Packard. Vidare har han har erfarenhet av avancerad militär teknologi.
Hosni Teque Omeirat Styrelseledamot
Hosni är affärsutvecklare med fokus på tillväxt och ledarskap. I tidigare roller som affärsutvecklingschef på Schneider Electric och E.ON hade Hosni ansvar för att leda, omforma och utveckla organisationernas övergång till nya marknader och nya affärsmodeller. På SpectrumOne hjälper han Europeiska Martech-företag och leder försäljnings- och utvecklingsteamet mot nya branscher genom såväl organisk som icke-organisk tillväxt. Hosni har en MBA och brinner för försäljning och människor.
Victoria SwedjemarkStyrelseledamot
Victoria har en lång karriär som affärsjurist bakom sig och arbetar idag som strategi- och managementkonsult. Med en bred erfarenhet av säkerhets- och integritetsfrågor från bland annat Tele2 Sverige, där Victoria hade det övergripande ansvaret för säkerhet och ledde implementeringen av GDPR, kommer hon att bli ett starkt strategiskt stöd i frågorna kring datasäkerhet. Victoria är idag aktiv i DH Anticounterfeit AB (DHA) styrelse, ett SaaS bolag inom juridik.
Malin JonssonStyrelseledamot
Malin har över 20 års erfarenhet från ledande positioner från telecombranschen där hon bland annat varit med och startat en mobiloperatör i Brasilien som gick från noll till en miljon kunder på tre år. Med en lång erfarenhet av att paketera och framgångsrikt sälja techprodukter kommer Malin bli en värdefull tillgång inom produktledning, marknad och sälj. Malin är idag aktiv som styrelseordförande för Zordix AB (publ.).