SecureAppbox lanserar säkra videomöten, speciellt framtagen för offentlig sektor

SecureAppbox lanserar säkra videomöten. Tjänsten möjliggör för kommuner att skapa videomöten där krav på sekretess behöver beaktas. Tjänsten är ett säkert alternativ till Skype, Teams eller Zoom etc. och har utvecklats i nära samarbete med UPH/Sveriges Kommuner och Regioner.

Läs hela meddelandet här >>