Enkla och säkra videomöten ger bättre vård

3 minuter
Björn Arkinger, Försäljningschef på MedHelp

När MedHelp sökte en samarbetspartner för att utveckla en videotjänst till 1177 Stockholm föll valet på Compodium.  
– Deras stora fokus på både kundresa och säkerhet låg helt i linje med vad vi ville åstadkomma. Vår tjänst är mycket uppskattad bland sjuksköterskorna och leder till mer träffsäkra bedömningar och vårdhänvisningar, säger försäljningschef Björn Arkinger.  

På kort tid har videomöten blivit en del av vardagen inom många områden i samhället. Tidsbesparingar och flexibilitet är uppenbara fördelar, men de vanliga plattformarna har fortfarande en del utmaningar när det gäller att kombinera säkerhet med användarvänlighet. 

– Det här är något vi tagit fasta på när vi utvecklat våra produkter, säger Julia Suneson, CPO på Compodium. För oss är en sömlös kundresa lika viktigt som att skydda användarnas data och integritet.

En av tre sjuksköterskor använder videosamtal 

I april 2023 sjösattes Region Stockholms nya tjänst för videorådgivning med sjuksköterska. Tjänsten bygger på Compodiums produkt Embedded och används för de patienter som ringer in till 1177.  

Sjuksköterskan skickar ett sms med en videolänk till patienten, samtidigt som telefonsamtalet pågår. Detta minimerar risken för att sköterskan tappar kontakten med patienten.  

Videosamtal gör bedömningen av patienten betydligt tryggare och mer träffsäker. Sedan tjänsten infördes har hänvisningarna till akutmottagning minskat från 21 till 17 procent. Det betyder mycket med tanke på att 1177 varje månad tar emot 100 000 samtal.  

– Detta spar naturligtvis pengar, men videosamtal kan också rädda liv. Ett exempel är om sköterskan får se ett barn som andas dåligt, vilket kan vara svårt för föräldrarna att beskriva, och larmar 112. Omvänt kan patienter hänvisas till närakut, vårdcentral eller egenvård. Det är viktigt att nivån på vårdhänvisningen blir rätt, säger Björn. 

Tjänsten har mottagits väl av regionens sjuksköterskor och används redan vid 30 procent av samtalen.  

– Viktigt för framgången har varit att vi börjat litet och skalat upp allt eftersom. Vi för dialog med andra regioner och Compodium Embedded har även en stor potential inom andra områden, exempelvis försäkringsbedömningar, menar Björn. 

– Tillsammans med MedHelp har vi framgångsrikt implementerat vår videotjänst i deras vårdplattform, vilket resulterat i en sömlös, säker och trygg videoupplevelse för såväl sköterskor som vårdtagare. Att det nu visar sig att vår videolösning bidrar till att rädda liv samtidigt som vården sparar pengar, tack vare bättre och säkrare vårdbedömningar, är fantastiskt, säger Johan Bengtsson, CCO på Compodium.

Datasuveränitet i hela kedjan 

Datasuveränitet, att all data hålls inom Sveriges gränser, vilket är något som efterfrågas alltmer. Säkerhetsfrågorna hanteras till stor del genom security by design, där Compodium ligger i framkant. Säkerheten är inbyggd i systemen genom exempelvis kryptering.  

– Härigenom kan vi erbjuda säkra produkter som samtidigt är enkla att använda. All inloggning sker exempelvis direkt i webbläsaren. Det är också viktigt att mötet kan genomföras utan avbrott eller störningar, fortsätter Johan. 

Compodium erbjuder flera produkter inom säker kommunikation:

– Våra lösningar används idag av kommuner, regioner samt privata aktörer som behöver erbjuda säker digital kommunikation för att efterleva olika typer av regulatoriska krav. Allt fler kunder implementerar våra lösningar för att kunna erbjuda sina slutkunder en bättre upplevelse inom trygghet, tillgänglighet och service, avslutar Johan.

Om Compodium

Compodium grundades 1997 och är ett SaaS bolag inom säker digital kommunikation. Bolagets huvudinriktning är främst mot det så kallade premiumsegmentet där kunden ställer höga krav på IT-säkerhet och mötesintegritet. Exempel på organisationer och företag som har sådana krav är myndigheter, kommuner, regioner, börsnoterade bolag, hälso- och sjukvård, psykologer, domstolar, revisorer, juristbyråer, rekryteringsbolag, bankväsendet, försäkringsbolag med flera.  

Detta inlägg är kopierat från en artikel som publicerades den 14 november, 2023 i Dagens Industri. Artikeln var ett samarbete mellan Dagens Industri och Compodium.