En kallelse till handling på Internationella Kvinnodagen

2 minuter

Det är den 8 mars och Internationella Kvinnodagen och årets tema från FN är “Investera i kvinnor, påskynda framsteg” (Invest in women, accelerate progress).

Samtidigt som FNs senaste rapport av Gender Shapshots 2023 konstaterar att ”The world is failing on women and girls”.

Med kvinnor som representerar enbart 29% av roller i tech, så är det tydligt att gapet inte bara fortsatt existerar, utan att det går långsamt. Att ha kvinnor representerade inom tech är inte bara en fråga om rättvisa, utan det är också avgörande för att skapa en miljö som främjar innovation, kreativitet, lönsamhet och en inkluderande miljö. Dessutom kan mångfaldiga team skapa produkter och tjänster som är mer användarvänliga och tillgängliga för alla. 

Compodium tar vi DEI som en nödvändighet både som arbetsgivare, företag och som leverantör. Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera våra egna fördomar, vara öppna för anpassning, dela lärdomar, samt belysa att olika perspektiv gör skillnad och att agera som förebilder.

Vi tar dagen 8 mars 2024 som ett tillfälle att både externt lyfta de partners och organisationer inom techindustrin som vi tycker gör skillnad men internt synliggöra de kvinnliga förebilder vi har inom Compodium med förhoppning att göra skillnad för kommande generationer.

Tack till våra användare, partners, teknikbranschen och företag som utmanar oss i ett fortsatt arbete mot en rättvisare värld.  Vi vill lyfta organisationer som inspirerar oss som Women In Tech Sweden och AllBright Sweden.

Kvinnliga rolemodels på Compodium:  

  • Vendela Österman, vår Fullstack Utvecklare, som utvecklar både våra videotjänster samt vår säkra meddelandetjänst TDialog. Hennes mångsidighet och unika perspektiv bidrar till att driva våra innovationer framåt och skapa produkter som verkligen gör skillnad för våra kunder.
  • Beatrice Dijkstra, vår Accounting Manager, är en nyckelfigur när det gäller att hålla våra finansiella processer i rätt spår. Hennes förmåga att hantera många olika ansvarsområden med precision och professionalism är en inspiration för oss alla. 
  • Julia Suneson, vår Chief Product Officer, leder Compodiums produktutveckling och techavdelning.
  • Vår Digital Sales & Marketing Specialist, Johanna Sörensen Hankla, som är en kraft att räkna med när det gäller att marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster till en bredare publik. 

Compodium fortsätter vårt arbete för en mer mångsidig och jämlik framtid, och vi uppmanar företag att arbeta aktivt för att främja mångfald och inkludering inom sina organisationer. Genom att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade kan vi tillsammans bygga en mer rättvis, innovativ och framgångsrik framtid för techindustrin och samhället som helhet. 
 

Låt oss omforma den tillsammans!

*UN Gender Snapshot 2023: https://unstats.un.org/sdgs/gender-snapshot/2023/GenderSnapshot.pdf