NIS2 och Compodium: Stärkt kundupplevelse och ökad företagstransparens

2 minuter

Den nya versionen av NIS-direktivet, NIS2, har introducerats för att förbättra skyddet av kritisk infrastruktur och digitala tjänster inom EU. Syftet är att stärka säkerheten i informations- och kommunikationssystem mot cyberhot och andra säkerhetsincidenter.

Vad är NIS2-direktivet?

NIS2-direktivet är en uppdaterad version av det ursprungliga NIS-direktivet. Det utökar och skärper kraven på cybersäkerhet för fler sektorer, inklusive molntjänster, datacenter och digitala leveranskedjor. Företag måste implementera robusta säkerhetsåtgärder och rapportera allvarliga incidenter till relevanta myndigheter inom 24 timmar.

Förbättrad kundupplevelse och ökad säkerhet

Implementeringen av NIS2-direktivet kommer att markant förbättra kundernas upplevelse genom att säkerställa högre nivåer av cybersäkerhet och trygghet för deras digitala tjänster. Striktare krav på riskhantering och regelbundna säkerhetsrevisioner innebär att företag kan erbjuda robustare skydd för kunders data. Användare kan förvänta sig en stabilare och säkrare användarupplevelse med minskad risk för störningar och snabbare åtgärder vid säkerhetsincidenter.

Dessutom kommer NIS2 att förbättra transparensen och kommunikationen med kunder. Genom att rapportera säkerhetsincidenter och samarbeta med myndigheter kan företag ge tydligare information om eventuella hot och åtgärder, vilket skapar starkare relationer och ökat förtroende för företagens förmåga att skydda känslig information.

Påverkan på Compodiums kunder

För användare av Compodiums tjänster som TDialog, Vidicue, Compodium Embedded och Compodium Meet innebär NIS2-direktivet ytterligare förbättringar av säkerhetsåtgärder. Compodium har alltid varit engagerad i att följa högsta standarder för cybersäkerhet, och NIS2-direktivet förstärker detta engagemang.

  1. Förbättrad incidenthantering: Redan etablerade system för att snabbt upptäcka och hantera säkerhetsincidenter blir ännu effektivare, vilket ökar tryggheten för våra kunder.
  2. Striktare riskhantering: Vi genomför redan regelbundna säkerhetsbedömningar och förbättrar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder. NIS2-direktivet gör att våra tjänster som TDialog och Vidicue kommer att upprätthålla ännu högre säkerhetsstandarder, vilket ytterligare skyddar våra kunders information..
  3. Ökad transparens: Följandet av NIS2-direktivet innebär bättre transparens kring säkerhetsincidenter, vilket ger kunderna extra förtroende.
  4. Compliance och certifiering: Compodium arbetar enligt bästa praxis och internationella standarder för informationssäkerhet och har bland annat ett ISO9000-certifierat informationshanteringssystem. NIS2-kraven innebär ytterligare certifieringar och revisioner som stärker förtroendet för våra tjänster.

Sammanfattning

Implementeringen av NIS2-direktivet innebär att Compodium fortsätter att stärka sina säkerhetsåtgärder och förbättra riskhantering och incidentrapportering. För kunder som använder TDialog, Vidicue, Compodium Embedded och Compodium Meet innebär detta högre säkerhet, bättre hantering av incidenter och ökad transparens. Genom att följa NIS2-direktivet fortsätter vi att erbjuda våra kunder säkra och pålitliga tjänster i en tid då cybersäkerhet blir allt viktigare.

För mer information om NIS2-direktivet och dess påverkan, besök gärna MSB officiella hemsida.