Ny release av TDialog och TDirect

1 minut

I den senaste TDialog-releasen kan ni skicka e-postnotifieringar med Microsofts infrastruktur enligt de senaste rekommendationerna (OAuth). Compodium säkrar den känsliga informationen med lagring on-premises eller i säkert svenskt moln, samtidigt som vi använder den infrastruktur som finns och används av våra kunder vad gäller icke-känslig information, i detta fall notifieringar om mottagna säkra meddelanden.

Förändringarna innebär en framtidssäkring gentemot Microsofts framtida uppdateringar. Allt för att underlätta i ert digitaliseringsarbete och möjliggöra en effektiv och flexibel arbetsplats.

Fler nyheter

Det är nu möjligt att använda TDialog endast med SDK-funktionen. Vill du veta mer om SDK och hur ni kan börja skicka SDK-meddelanden i er organisation? Läs mer om SDK här.