TDialog som första meddelandetjänst i SDK produktionsmiljö

1 minut

Region Gotland har deltagit i Ineras pilotprojekt för SDK och har nu som första organisation anslutit till produktionsmiljön och kan börja använda tjänsten i det dagliga arbetet, detta med TDialog som meddelandetjänst.

– SDK gör att flera processer blir snabbare, och på sikt kan vi förhoppningsvis även digitalisera andra delmoment, till exempel med digitala underskrifter. Jag ser SDK som ett väldigt viktigt verktyg för kommuner och regioner att knyta starkare band till varandra, samt till de statliga myndigheterna, säger Tom Wigström, enhetschef på avdelningen för arbetsliv och etablering inom Region Gotland. (Källa: Inera)

SDK är ett ramverk skapat för att kommuner, regioner och statliga myndigheter ska kunna utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt. Compodiums säkra meddelandetjänst, TDialog, har gedigen erfarenhet av ett flertal pilotprojekt med SDK och är nu den första meddelandetjänsten på marknaden i SDK produktionsmiljö.

Läs hela artikeln om pilotprojektet här.