Blog

Läs mer

Så väljer du det bästa videokonferenssystemet för ditt företag – 5 enkla steg

I den moderna arbetsvärlden har videokonferenser blivit hörnstenen i affärskommunikation, oavsett om ditt företag har anställda som arbetar på kontoret, hemifrån eller på resande fot. Att välja rätt videokonferenssystem är avgörande för att säkerställa smidiga möten, produktivitet och, framför allt, säkerhet. I detta inlägg kommer vi att utforska stegen för att välja det bästa videokonferenssystemet […]

Läs mer
Läs mer

Region Gotlands Digitala Framsteg – Ett år med SDK

Under 2022 engagerade sig Region Gotland i ett pilotprojekt i samarbete med Inera, där de utforskade Säker Digital Kommunikation (SDK) genom Compodiums tjänst. Utvecklingen av Säker Digital Kommunikation har varit en viktig komponent i regionens strävan att modernisera och säkra informationsutbytet inom verksamheten. Lite drygt ett år efter pilotens påbörjande är det nu möjligt att […]

Läs mer
Läs mer

Guide: Det här gäller vid hantering av personuppgifter

Som företagare eller myndighet är det viktigt att vara påläst om vilka regler som gäller för behandling av personuppgifter. Det är lätt att göra fel och även om ambitionen har varit att göra rätt så kan konsekvenserna kan bli kostsamma i form av höga böter, negativ publicitet och andra juridiska och administrativa kostnader. Lagstifting ställer […]

Läs mer
Läs mer

Nyheter i Vidicue: Säkra videomöten

Vidicue har fått en hel del uppdateringar och förbättringar, för att göra dina videomöten så bra som möjligt. Från ett nytt utseende och förbättrad användarupplevelse i portalen till nya funktioner i videomötet. Här listar vi några av de nya funktionerna: Nytt utseende i portalen Vi lanserar ett nytt utseende i portalen med en användarcentrerad design med […]

Läs mer
Läs mer

4 frågor att ställa till er tjänsteleverantör om lagring av personuppgifter

eSam har gjort en ingående och ovanligt tekniskt konkret beskrivning av Zoom X och även vad man generellt anser ska krävas för att en tjänst innehåll ska vara “skyddad” från en leverantör i tredje land. Det fastslås några intressanta generella saker:  1. Det konstateras att om en leverantör i tredje land har åtkomst till informationen är […]

Läs mer
Läs mer

TDialog som första meddelandetjänst i SDK produktionsmiljö

Region Gotland har deltagit i Ineras pilotprojekt för SDK och har nu som första organisation anslutit till produktionsmiljön och kan börja använda tjänsten i det dagliga arbetet, detta med TDialog som meddelandetjänst. – SDK gör att flera processer blir snabbare, och på sikt kan vi förhoppningsvis även digitalisera andra delmoment, till exempel med digitala underskrifter. Jag ser SDK som […]

Läs mer
Läs mer

Ny release av TDialog och TDirect

I den senaste TDialog-releasen kan ni skicka e-postnotifieringar med Microsofts infrastruktur enligt de senaste rekommendationerna (OAuth). Compodium säkrar den känsliga informationen med lagring on-premises eller i säkert svenskt moln, samtidigt som vi använder den infrastruktur som finns och används av våra kunder vad gäller icke-känslig information, i detta fall notifieringar om mottagna säkra meddelanden. Förändringarna innebär […]

Läs mer