Blog

SDK – ett ramverk för informationsskydd 

Vad är SDK och varför är SDK viktigt?  Att kommunicera digitalt mellan kommuner och regioner, myndigheter och privata företag ställer höga krav på säkerheten och hanteringen av informationen. Det finns idag inga standardiserade sätt för offentlig sektor att utbyta information utan dagens informationsutbyte är en blandning mellan fax, brev, telefonsamtal och skräddarsydda lösningar för specifika offentliga […]

Läs mer

Kommer det ett Schrems III? 

De stora molnleverantörerna och deras tillhörande kommersiella ekosystem är eld och lågor över det “agreement in principle” som slutits mellan EU-kommissionen och USA:s Department of Commerce angående informationsöverföring. Det kallas “Privacy Shield 2.0” eftersom “Trans-Atlantic Data Privacy Framework” inte lämpar sig så bra för rubriker. Frågan är: Kan vi hoppas på någon faktisk förändring? Det […]

Läs mer
Läs mer

Känslig information i molntjänster: Vad säger regelverken?

Att dela information och personuppgifter, både internt och med personer utanför organisationen, kan många gånger kännas utmanande och vara förenat med risker. Fokus på hur företag hanterar persondata har ökat avsevärt, inte minst sedan pandemin bröt ut och den digitalisering som följde med ökat distansarbete. Det finns en rad regelverk att förhålla sig till, och […]

Läs mer