Blog

Läs mer

Enkla och säkra videomöten ger bättre vård

När MedHelp sökte en samarbetspartner för att utveckla en videotjänst till 1177 Stockholm föll valet på Compodium.  – Deras stora fokus på både kundresa och säkerhet låg helt i linje med vad vi ville åstadkomma. Vår tjänst är mycket uppskattad bland sjuksköterskorna och leder till mer träffsäkra bedömningar och vårdhänvisningar, säger försäljningschef Björn Arkinger.   […]

Läs mer
Läs mer

Valen Mellan On-Prem och SaaS: Optimering av Din Digitala Arbetsmiljö

I dagens digitala landskap står företag inför viktiga beslut när det gäller att implementera säkra digitala samarbetstjänster, och valet mellan on-premises (on-prem) och Software as a Service (SaaS) är en central del av den strategiska planeringen. Båda alternativen har sina fördelar och utmaningar, och det är avgörande att överväga dem noggrant för att optimera den […]

Läs mer