Pressmeddelande

Compodium International AB (publ) publicerar delårsrapport 1 juli - 30 september

2022-11-24

Regulatory press release

Det svenska SaaS-bolaget Compodium International AB (publ) publicerar idag delårsrapporten för tredje kvartalet 2022.

  ”Det rådande ekonomiska läget till trots känner vi en fortsatt stark efterfrågan på våra produkter och lösningar.”  säger Jón Grétar Guðjónsson, VD.  

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,1 MSEK (9,5).
 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 0,4 MSEK till 5,1 MSEK (4,7).
 • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna, ARR, till 18,8 MSEK (19,5).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,5 MSEK (-4,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,8 MSEK (-5,1).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,57 SEK respektive -0,55 SEK (-0,65 respektive -0,62).
 • Antalet verksamma medarbetare i bolaget uppgick vid periodens utgång till 38 st (31) inklusive konsulter.
 • Det större negativa resultatet är en konsekvens av ökade kostnader för material och varor, där en stor andel är hänförlig till inköp från utlandet som påverkas av inflation och en försvagning av den svenska kronan. Optimering av verksamheten och kostnadsbesparingsprojekt är initierat. Full effekt av optimeringsprojekt bedöms erhållas under första halvåret 2023.
 • Jón Grétar Guðjónsson tillsattes som permanent VD.
 • Compodium vann Ineras upphandling för video-och distansmötestjänst med ett affärsvärde om cirka 9 miljoner kronor.

Perioden januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 36,1 MSEK (29,6).
 • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) uppgick till 13,6 MSEK (12,9).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -13,4 MSEK (-11,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -20,5 MSEK (-14,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,98 SEK respektive -1,93 SEK (-1,90 respektive -1,83).

Den fullständiga rapporten är bifogad som PDF i detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida.

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. En av dem är bolagets flaggskeppsprodukt Vidicue - en säker, krypterad och autentiserad videomötestjäns, såväl som tjänster inom säkra meddelanden. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. 

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Dokument och länkar