Pressmeddelande

Compodium lanserar TDialog som svensk molntjänst

2022-12-07

Non-regulatory

Compodium breddar sitt erbjudande och lanserar den säkra meddelandetjänsten TDialog som svensk molntjänst.

TDialog möjliggör för företag och organisationer att skicka meddelanden med känslig information och sekretessbelagda uppgifter internt, till andra organisationer och till privatpersoner på ett säkert och lagenligt sätt. Tjänsten har sedan tidigare levererats on-premises och erbjuds i och med lanseringen även som molntjänst. För att säkerställa tillgänglighet, säkerhet och minskat klimatavtryck driftas molntjänsten i Compodiums svenska, georedundanta datacenter.

- När TDialog lanserades 2017 fanns egentligen bara on-premises och amerikanskt moln som alternativ. På senare år har dock svenska och europeiska molnalternativ växt, och ny teknologi möjliggör drift av kundmiljöer i Sverige i enlighet med de krav som finns. Därför är det ett rimligt steg att ge kunderna möjlighet att välja mellan två alternativ som i grunden är förenliga med GDPR, OSL och övrig svensk lagstiftning som är relevant för våra kunder. Jag är mycket spänd på att se vilka alternativ våra kunder väljer framöver, säger Magnus Hübner, produktägare.

Tjänsten riktar sig till såväl privata aktörer som organisationer inom offentlig sektor, med det gemensamma behovet att kunna samarbeta säkert och följa regulatoriska krav. Med en molntjänst ges större valmöjligheter och flexibilitet för kunden och Compodium tar ett helhetsansvar för drift, support och uppdateringar.

- Vi följer ständigt med i marknadens utveckling för att utveckla våra säkra kommunikationstjänster så att de både ska vara aktuella och följa de regulatoriska krav som finns. Vi har sett behovet av olika typer av driftlösningar och vi är väldigt glada över att nu kunna möta dessa behov, säger Jón Grétar Guðjónsson, VD.   

Compodium grundades 1997 med missionen att leverera tillförlitliga, digitala samarbetslösningar för organisationer, företag och myndigheter. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. 

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32