Pressmeddelande

Compodium International AB (publ) vinner Medhelp Sjukvårdsrådgivning som första kund för nya produkten Compodium Embedded

2023-02-07

Non-regulatory

Compodium International AB (publ) introducerar säkra videomöten som API och lanserar med Medhelp Sjukvårdsrådgivning som första kund. Avtalet innebär att produkten blir en del av MedHelps tjänsteplattform som idag bland annat används av 1177, vårdmottagningar och försäkringsbolag.

 

Videomöten har blivit ett viktigt verktyg inom vården idag. Det förbättrar patienternas tillgång till vård, sparar tid och pengar och utökar möjligheterna för vårdpersonal att göra bättre vårdbedömningar. Den nylanserade produkten gör det möjligt för Compodiums kunder att utveckla sina egna videotjänster utan stora utvecklingskostnader.

 

-          Vi har tillsammans med Compodium skapat en stabil, smidig och säker lösning som ger våra 250 sjuksköterskor möjlighet att göra ännu bättre vårdbedömningar. Video tar oss ett steg närmare patienten och vi kommer kunna öka andelen egenvårdsråd och i ännu större utsträckning hänvisa till rätt vårdnivå. I det stora hela är det ett viktigt bidrag till samhällsnyttan, säger Björn Arkinger, försäljningschef på MedHelp Sjukvårdsrådgivning.   
 

Compodium Embedded möjliggör integrering av säkra videomöten i Compodiums kunders egna produkter, hemsidor eller kundresor. Med API:et kan en snabb implementering genomföras och produkten kan anpassas efter de kundunika behoven genom att slå av eller på olika funktioner.

 

-          Vi är glada över att kunna erbjuda Compodium Embedded till utvecklare och företag, och ser fram emot att se de kreativa sätt den kommer att användas för att förbättra kommunikation och samarbete. Vi vet att digitala möten har blivit en nödvändighet i dagens samhälle, och vi ville skapa en lösning som gör det så enkelt, smidigt och säkert som möjligt att integrera video i den egna kundresan, säger Jón Gretar Gudjonsson, vd på Compodium.  

 

Integritet och efterlevnad av regler, som GDPR, är avgörande när det gäller att använda videomöten inom vården och vårdleverantörer måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa patientdatasäkerhet. All kommunikation i Compodium Embedded är krypterad och all lagring och infrastruktur är placerad i Sverige. 

Compodium är ett företag verksamt inom säker digital kommunikation, med uppdraget att göra det möjligt för organisationer att samarbeta och kommunicera på ett säkert sätt inom företaget, med andra företag och organisationer eller med privatpersoner. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder produkter som gör det möjligt att dela konfidentiell information, följa regulatoriska krav och samtidigt skapa smidigare samarbeten. Företaget har sitt huvudkontor i Sverige, med internationell verksamhet i Storbritannien, USA, Nederländerna och Sydafrika.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information, läs mer på www.compodium.com

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32