Pressmeddelande

Region Kronoberg väljer Compodium för säkra videomöten

2023-03-09

Non-regulatory

Det svenska SaaS-bolaget inom säker kommunikation, Compodium, fortsätter att växa inom den regulatoriska marknaden och tecknar avtal med Region Kronoberg via bolagets strategiska affärspartner Atea Sverige AB. Affären innebär att Region Kronoberg ger samtliga medarbetare tillgång till den säkra videomötestjänsten Vidicue.

Vi vill möjliggöra säker kommunikation för samtliga medarbetare inom regionen, oavsett vad man jobbar med. För Region Kronoberg rör det sig om uppemot 7 000 medarbetare som får möjligheten att kommunicera på ett smidigt och samtidigt säkert sätt, säger Johan Bengtsson, CCO, Compodium.

Ökade krav på säkerhet kring känslig information, i kombination med marknadens förväntan att kunna mötas digitalt, ställer krav på både privat och offentlig sektor. Bland Compodiums kunder används Vidicue för alla typer av digitala möten där sekretessbelagda uppgifter och känslig information behandlas, för att skydda medborgarnas integritet samt för att säkerställa att lagar som GDPR och offentlighets- och sekretesslagen efterföljs. All kommunikation via Compodiums tjänster är krypterad och all lagring och infrastruktur är placerad i Sverige.  

- I Region Kronoberg har vi en verksamhetsfokuserad IT-försörjning där IT-lösningarna ska skapa förutsättningar och aktivt möjliggöra och stödja organisationens verksamhetsutveckling. Vidicue ger oss möjlighet att samverka digitalt med flera olika aktörer. Ett användningsområde är de olika planeringsmöten som genomförs i samband med att patientens vårdinsats förflyttas mellan vårdgivare. Möjligheten till ett säkert digitalt möte där patienten, dess närstående och flera professioner och vårdgivare kan delta digitalt innebär en förenklad möjlighet att hitta tid när alla som behöver delta också kan närvara. Med Vidicue skapar vi önskat värde i vår organisation samtidigt som det även tillgodoser våra krav på en robust, säker och kostnadseffektiv IT-leverans, säger Karl Langner, IT-chef, Region Kronoberg.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information, www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser. 

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32