Pressmeddelande

Compodium International AB (publ) publicerar årsredovisning 2022

2023-03-23

Regulatory press release

Det svenska SaaS-bolaget Compodium International AB (publ) publicerar idag sin årsredovisning för 2022.

“Vi ser en stor efterfrågan på våra produkter och tjänster, vilket speglas i vår ARR som ökat med 22 % jämfört med 2021 och i vår Enterprise-affär som såg sitt bästa år någonsin” säger Jón Grétar Guðjónsson, vd.  

2022 i siffror

Uppgifter inom parentes avser perioden januari-december 2021.

  • Nettoomsättningen uppgick till 58,6 MSEK (46,8).
  • Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) uppgick till 18,3 MSEK (17,5).
  • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna, ARR, till 19,2 MSEK (15,7).
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -18,1 MSEK (-16,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till -26,7 MSEK (-23,3).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,59 SEK respektive -2,52 SEK (-2,26 respektive -2,20).
  • Antalet verksamma medarbetare i bolaget uppgick vid periodens utgång till 23 st (34) inklusive konsulter.


Den fullständiga rapporten är bifogad som PDF i detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Dokument och länkar