Pressmeddelande

Compodium International AB (publ): Delårsrapport januari – mars 2023

2023-05-11

Regulatory press release

“Vi summerar det första kvartalet med en stabil ökning av vår SaaS-verksamhet, en framgångsrik lansering av vår nya produkt men även utmaningar inom vår Enterprise-verksamhet.” säger Jón Grétar Guðjónsson

Nyckeltal första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 7,9 MSEK (9,8), varav 5,7 MSEK (4,7) från egenutvecklad mjukvara (SaaS) och 2,2 MSEK (5,1) från Enterprise.
  • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) för egenutvecklad mjukvara (SaaS) till 19,7 MSEK (15,7), vilket motsvara en tillväxt om 26%.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,1 MSEK (-5,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-8,2).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,55 SEK respektive -0,54 SEK (-0,82 respektive -0,80).
  • Periodens kassaflöde uppgick till 3,1 MSEK (-7,2) och likvida medel per den 31 mars 2023 till 20,5 MSEK (51,3).
  • Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 21 st (34) inklusive konsulter.
  • Optimering av verksamheten är initierat. Full effekt av optimeringsprogrammet bedöms erhållas under andra kvartalet 2023.
  • Under kvartalet har bolagets årliga återkommande intäkter (ARR) nått sin högsta nivå någonsin samtidigt som bolagets kassaflöde har varit positivt. Intäkterna inom SaaS-verksamheten har ökat jämfört med samma period föregående år medan intäkter för Enterprise-verksamheten minskat.
  • Compodium ser ett stort intresse från kunder för nylanserade produkten Compodium Embedded, främst inom sjukvård och finans, där fler organisationer och företag väljer att integrera säkra videosamtal som en del av deras digitala kundresa.

Händelser, första kvartalet 2023

Compodium vinner Medhelp Sjukvårdsrådgivning som första kund för nya produkten Compodium Embedded

Compodium introducerar säkra videomöten som API och lanserar med Medhelp Sjukvårdsrådgivning som första kund. Avtalet innebär att produkten blir en del av MedHelps tjänsteplattform som idag bland annat används av 1177, vårdmottagningar och försäkringsbolag. Compodium Embedded möjliggör integrering av säkra videomöten i Compodiums kunders egna produkter, hemsidor eller kundresor. Med API:et kan en snabb implementering genomföras och produkten kan anpassas efter de kundunika behoven genom att slå av eller på olika funktioner.

Region Kronoberg väljer Compodium för säkra videomöten

Compodium fortsätter att växa inom den regulatoriska marknaden och tecknar avtal med Region Kronoberg via bolagets strategiska affärspartner Atea Sverige AB. Affären innebär att Region Kronoberg ger samtliga medarbetare tillgång till den säkra videomötestjänsten Vidicue.

Den fullständiga rapporten är bifogad som PDF i detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Dokument och länkar