Pressmeddelande

Compodium International AB (publ): Delårsrapport april – juni 2023

2023-08-25

Regulatory press release

April-juni 2023

  • Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) för egenutvecklad mjukvara (SaaS) till 19,9 MSEK (16,1), vilket motsvarar en tillväxt om 24%.
  • Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (12,2), varav 6,0 MSEK (4,9) från egenutvecklad mjukvara (SaaS) och 0,7 MSEK (7,3) från Enterprise.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,9 MSEK (-4,2).
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK (-6,5).

Januari-juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,6 MSEK (22,0), varav 11,7 MSEK (9,6) från egenutvecklad mjukvara (SaaS) och 2,9 MSEK (12,4) från Enterprise.
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6,0 MSEK (-9,9).
  • Resultat efter skatt uppgick till -11,1 MSEK(-14,7).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,07 SEK respektive -1,04 SEK (-1,42 respektive -1,38).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -3,1 MSEK (-17,7) och likvida medel per den 30 juni 2023 till 14,3 MSEK (40,9).
  • Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 17 st (35) inklusive konsulter.

Händelser, andra kvartalet 2023

Collabodoc väljer Compodium International AB´s videolösning Compodium Embedded

Compodium fortsätter sin expansiva bana inom den medicinska sektorn och har ingått ett avtal med Collabodoc. Genom Compodium Embedded erbjuds en sömlös möjlighet att integrera säkra videomöten direkt i Compodiums kunders egna produkter, webbplatser eller kundinteraktioner. Det tillhörande API:et möjliggör en smidig och snabb implementering, och produkten kan skräddarsys för att motsvara varje enskild kunds unika behov. Genom att enkelt aktivera eller inaktivera olika funktioner kan anpassningar göras på ett effektivt sätt.

Kommuniké från Compodium International AB (publ) årsstämma

Vid årsstämman 26 april beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. Beslutet innebar omval av Henrik Wennerholm till styrelsens ordförande samt nyval av Erik Axelson och omval av styrelseledamöterna Malin Jonsson, Jan Hillered och Thorleif Jener.

Den fullständiga rapporten är bifogad som PDF i detta pressmeddelande och kan även laddas ner från bolagets hemsida.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

Compodium är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: COMPDM). För mer information,  www.compodium.com

Redeye är bolagets certified adviser.

För mer information

Jón Grétar Guðjónsson 

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Dokument och länkar